• WPT Team

คลังลดเป้าจีดีพีเหลือ 3.8%

คลัง ประกาศลดจีดีพีปี 62 เหลือ 3.8 % เตรียมเสนอมาตรการพยุงเศรษฐกิจเข้า ครม.วันที่ 30 เม.ย.นี้

กระทรวงการคลัง ประเมินภาพเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกปี 2562 พบการส่งออกชะลอตัว ผลจากการค้าโลกชะลอตัว ตามเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า และความไม่ชัดเจนเรื่องนโยบายการสหรัฐกับจีน ส่งผลกระทบให้ปรับเป้าหมายการขยายตัวการส่งออกปีนี้ลดลงจาก 4.5 % เหลือ 3.4 %


ขณะที่การเบิกจ่าบงบประจำและงบลงทุนภาครัฐไตรมาสแรกยังต่ำกว่าที่คาดไว้ ส่งผลให้กระทรวงการคลัง ประกาศปรับลดเป้าหมายจีดีพีเหลือ 3.8% จากปีก่อนที่ขยายตัวได้ 4.1% ทั้งนี้ เตรียมเสนอมาตรการพยุงเศรษฐกิจเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ( ครม. ) ในวันที่ 30 เม.ย.


นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ( สศค. ) กล่าวว่า การที่กระทรวงการคลังปรับลดลจีดีพีลง 0.2 % จากที่คาดว่าจีดีพีปีนี้จะขยายตัวได้ 4% เหลือล่าสุด 3.8 % เนื่องจากผลกระทบจากการส่งออกชะลอตัวเป็นสำคัญ ซึ่งมาตรการที่จะเสนอเข้า ครม. พรุ่งนี้เป็นเพียงมาตรการพยุงเศรษฐกิจ ไม่ใช่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ถ้าได้ผลดีอาจจะทำให้จีดีพี กลับมาขยายตัวเพิ่มได้อย่างน้อย 0.1% หรืออาจจะกลับมาขยายตัวได้เท่าตามประมาณการณ์เดิมก็ได้  • Facebook

+66847000180

©2019-2020 by Wealth Plus Today.