ชิมช้อปใช้ ซื้อของเกินพันต้องเลือกร้านที่ได้สิทธิ์ทั้ง G-Wallet 1 และ 2

กรมบัญชีกลางแนะ ผู้ได้รับ SMS ยืนยันผลการตรวจสอบความถูกต้อง ควรเริ่มทยอยออกไปใช้เงิน 1,000 บาท


ขณะที่ร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “ชิมช้อปใช้” ปัจจุบันราว 1.6 แสนร้านค้า อาทิ

1. ร้านชิม เป็นสินค้าประเภทอาหาร ทั้งร้านอาหารส่วนราชการ สวัสดิการ ร้านจดทะเบียนพาณิชย์

2. ร้านช้อป เป็นสินค้าและบริการทั่วไป ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถซื้อสินค้าและบริการได้ภายในวงเงิน 1,000 บาทเท่านั้น


ดังนั้นผู้ต้องการซื้อสินค้าภายในร้าน ทั้งอุปกรณ์ เครื่องมือ สินค้าต่างๆ แม้ราคาจะสูง แต่ใช้แอป “เป๋าตัง” ซื้อได้เพียง 1 พันบาท ส่วนที่เหลือให้เติมเงินเข้าไปแต่จะไม่ได้รับรีเบต 15% เนื่องจากร้านค้าประเภทสินค้าและบริการทั่วไป ให้รับเงินได้เฉพาะ G-Wallet 1 เท่านั้น ส่วนร้านค้าท้องถิ่น สินค้าโอท็อป วิสาหกิจชุมชนที่ติดป้ายร่วมโครงการ ขายได้ทุกประเภท ทั้ง G-Wallet 1 และ 2

3. ร้านใช้ เป็นที่พัก โรงแรม โฮมสเตย์ ทัวร์ รถนำเที่ยว และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เช่น สปา ร้านค้ากลุ่มนี้จึงรับชำระเงินได้ทั้ง ประเภท ทั้ง G-Wallet 1 และ 2+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook