• WPT Team

ทีเอ็มบีเปิดบัญชีมัลติเคอเรนซี่หนุนลูกค้าส่งออก

แบงก์ทีเอ็มบี เปิดตัว" บัญชีหลายสกุลเงินในหนึ่งเดียว "มัลติเคอเรนซี่ " หรือ ช่วยผู้ส่งออกบริหารเงินจากคู่ค้าต่างประเทศ 6 สกุลเงิน แถมจ่ายดอกเบี้ย 0.5 - 2%


นายศรัณย์ ภู่พัฒน์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจตลาดเงินและธุรกรรมระหว่างประเทศ ธนาคารทหารไทย (ทีเอ็มบี) เปิดเผยว่า ทีเอ็มบี ได้เปิดตัวบัญชีสำหรับบริหารหลายสกุลเงิน(มัลติเคอเรนซี่)ในบัญชีเดียว เพื่อให้ผู้ส่งออกได้บริหารเงินระหว่างประเทศได้ง่ายและสะดวก ซึ่งจะได้รับดอกเบี้ยตามแต่ละสกุลเงินทั้งสกุลบาทไทยและสกุลต่างประเทศทันทีเมื่อมีเงินโอนเข้าบัญชี


นายศรัณย์ ภู่พัฒน์

ทั้งนี้ปัจจุบันสามารถที่จะรวมเงินสกุลต่างประเทศได้ 6 สกุล ได้แก่ สกุลบาทไทย ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ยูโร ปอนด์สเตอร์ลิง ดอลลาร์ออสเตรเลีย และเยน


"จากเดิมผู้ส่งออกที่ทำธุรกรรมระหว่างประเทศจะต้องมีหลายบัญชีตามสกุลเงินคู่ค้าผู้ส่งออก และยังไม่ได้ดอกเบี้ย หรือมีอุปสรรคอื่น ๆ ซึ่งให้ความยุ่งยากกับผู้ส่งออก คาดว่าในปีแรกจะมีลูกค้าทั้งเก่าและใหม่ใช้ 300 ราย "นายศรัณย์กล่าวว่า


สำหรับดอกเบี้ยที่ผู้ส่งออกจะได้รับจากการใช้บัญชีมัลติเคอเรนซี่จะมีอัตราไม่เท่ากันในแต่ละสกุลเงิน หรืออยู่ในช่วง 0.5-2% ซึ่งจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับการทำบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ(เอฟซีดี) แต่มัลติเคอเรนซี่จะอยู่ในรูปแบบบัญชีออมทรัพย์ซึ่งมีความคล่องตัวมากกว่า สามารถโอนเงิน แลกเปลี่ยนเงิน บริการแจ้งเตือนธุรกรรมทุกรายการโอนเงินเข้า-ออก  และการเรียกดูรายการเดินบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ (อี-สเตทเม้นท์) ผ่านระบบธุรกรรมออนไลน์ทีเอ็มบี บิซิเนส คลิก โดยลูกค้าไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังสาขาของธนาคารเหมือนเดิมอีกต่อไปทั้งนี้ปัจจุบันไทยมีผู้ส่งออกประมาณ 4.3 หมื่นราย คิดเป็นมูลค่าส่งออก 8 ล้านล้านบาท คิดเป็น 53% ของจีดีพี ซึ่งลูกค้าธนาคารที่เป็นผู้ส่งออกและนำเข้ามีส่วนแบ่งทางการตลาด 7% ของมูลค่าส่งออกและนำเข้า 16 ล้านล้านบาท และตั้งเป้าหมายภายใน 2 ปีจะเพิ่มเป็นสองหลัก รวมทั้งมีแผนเพิ่มสกุลเงินหยวนเข้าในบัญชีมัลติเคอเรนซี่อีกหนึ่งสกุล


+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook