ธ.ก.ส.ออกสลากล็อตใหญ่แสนล้าน ขายหน่วยละ 500 บาท ลุ้นรางวัลใหญ่ 20 ล้านบาท

ธ.ก.ส. เปิดรับฝาก #สลากออมทรัพย์ทวีสินชุดเกษตรมั่นคง3 หน่วยละ 500 บาท จำนวน 200 ล้านหน่วย วงเงินรับฝาก 1 แสนล้านบาท ได้รับดอกเบี้ยพร้อมลุ้นรางวัลสูงสุด 20 ล้านบาท และรางวัลพิเศษ 15 ล้านบาท รวมมูลค่ากว่า 133 ล้านบาทต่อเดือน เปิดรับฝากตั้งแต่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป ณ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศและผ่านทางแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ส่วนลูกค้าที่ฝากสลากฯ ผ่านแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลรถยนต์ฮอนด้าซิตี้เทอร์โบ จำนวน 3 รางวัล และสร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 5 บาท จำนวน 9 รางวัลพิเศษอีกด้วย


นายกษาปณ์ เงินรวง ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า การออกสลากครั้งนี้เพื่อระดมเงินฝากจากประชาชนสำหรับนำไปใช้เป็นเงินทุนสนับสนุนภาคเกษตรกรรม อีกทั้งยังตอบสนองความต้องการของลูกค้าผู้ถือสลากออมทรัพย์ชุดเดิมที่ครบกำหนดไถ่ถอนให้สามารถฝากเงินกับ ธ.ก.ส. ได้อย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มเปิดรับฝากตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 นี้เป็นต้นไป


สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 3 มีอายุการรับฝาก 3 ปี เมื่อฝากครบกำหนด จะได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ 3 บาท คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.20 ต่อปี ผู้ที่ฝากไม่ครบกำหนดจะไม่ได้รับดอกเบี้ย นอกจากนี้ยังได้ลุ้นรางวัลทุกวันที่ 16 ของเดือน และวันที่ 17 มกราคม ของทุกปี รวม 36 ครั้ง ประกอบด้วย รางวัลที่ 1 จำนวน 36 งวด รางวัลละ 20 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีรางวัลที่ 1 ต่างหมวด 19 รางวัล ๆ ละ 1 แสนบาท รางวัลที่ 2 จำนวน 60 รางวัล ๆ ละ 8 หมื่นบาท รางวัลที่ 3 จำนวน 200 รางวัล ๆ ละ 1.2 หมื่นบาท รางวัลที่ 4 จำนวน 400 รางวัล ๆ ละ 9,000 บาท รางวัลที่ 5 จำนวน 2,000 รางวัล ๆ ละ 5,000 บาท รางวัลเลขท้าย 4 ตัว จำนวน 2 หมื่นรางวัล ๆ ละ 300 บาท และรางวัลเลขท้าย 3 ตัว จำนวน 4 แสนรางวัล ๆ ละ 200 บาท และมีรางวัลพิเศษจำนวน 15 ล้านบาท เสี่ยงหมวดหมุน 5 ครั้ง จำนวน 3 งวด งวดละ 5 รางวัล ๆ ละ 1 ล้านบาท โดยจะมอบให้กับผู้โชคดีในเดือนพฤศจิกายน 2563 เดือนพฤศจิกายน 2564 และเดือนพฤศจิกายน 2565 รวมรางวัลต่องวดสูงสุดทั้งสิ้น 422,685 รางวัล เป็นเงินสูงสุด 133.7 ล้านบาทต่อเดือน ออกรางวัลครั้งแรกวันที่ 16 มีนาคม 2563
ทั้งนี้ ดอกเบี้ยและเงินรางวัลได้รับการยกเว้นภาษีสำหรับบุคคลทั่วไปและยังสามารถนำไปใช้เป็นหลักประกันหนี้เงินกู้ของ ธ.ก.ส. หลักประกันในการออกหนังสือค้ำประกัน ประกันผู้ต้องหา และประกันตัวจำเลยในชั้นศาล


อีกทั้ง ธนาคารได้จัดโปรโมชั่นพิเศษ สำหรับลูกค้าที่ฝากสลากฯ ผ่านแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลรถยนต์ฮอนด้าซิตี้เทอร์โบ จำนวน 3 รางวัล และสร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 5 บาท จำนวน 9 รางวัล จึงขอเชิญชวนทุกท่านใช้บริการฝากสลากฯ ผ่านแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile เพื่อลุ้นรางวัลพิเศษดังกล่าว

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook