• WPT Team

ธปท.ขึ้นบัญชีแอพแบงก์ล่ม

ธปท. เรียกผู้บริหารแบงก์กรุงไทยชี้แจงแอพKrungthai NEXT ล่มบ่อย พร้อมเตรียมเผยแพร่ข้อมูลสถิติการขัดข้องของระบบรายแบงก์ เริ่มเดือน ส.ค.62 นี้


นายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ตามที่ระบบ mobile banking (Krungthai NEXT) ของธนาคารกรุงไทยมีปัญหาขัดข้องมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้บริการและที่ผ่านมา ธปท. ได้สั่งการให้ธนาคารเร่งแก้ปัญหาให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และดูแลลูกค้าที่ได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็ว นั้นอย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่28 พ.ค ระบบ Krungthai NEXT เกิดขัดข้องขึ้นอีก วันนี้ (29พ.ค.)ธปท. จึงเชิญกรรมการผู้จัดการใหญ่ของธนาคารกรุงไทย มาสอบถามสาเหตุของปัญหาและความคืบหน้าของการแก้ปัญหา พร้อมกับย้ำว่าธนาคารต้องให้ความสำคัญกับความต่อเนื่องของระบบการให้บริการ โดยมีแผนดำเนินการป้องกันและแก้ไขจุดอ่อนของระบบและกระบวนการอย่างบูรณาการ ตลอดจนการสื่อสารและการดูแลลูกค้าที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างทันท่วงที รวมทั้งกำชับให้เร่งดำเนินการแก้ปัญหานี้ พร้อมรายงานให้คณะกรรมการธนาคารและ ธปท. ทราบอย่างรวดเร็ว ซึ่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ของธนาคารกรุงไทยรับว่าจะให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน และจะรายงาน ธปท. ให้ทราบโดยเร็วต่อไป


สำหรับมาตรการที่จะยกระดับการให้บริการของสถาบันการเงินในระยะยาว และสร้างความเข้มแข็งด้านเสถียรภาพของระบบธนาคารรวมทั้งให้ลูกค้ามีข้อมูลเพียงพอในการเลือกใช้บริการ สิ่งที่ ธปท. จะดำเนินการเบื้องต้นคือ การเผยแพร่ข้อมูลสถิติเหตุการณ์ระบบขัดข้องรายสถาบันการเงิน (Downtime) โดยจะเริ่มเผยแพร่ข้อมูลนี้ทาง BOT website ในเดือนสิงหาคม 2562 ที่จะถึงนี้ เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการและเพื่อให้ประชาชนมีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจเลือกใช้บริการของสถาบันการเงิน

  • Facebook

+66847000180

©2019-2020 by Wealth Plus Today.