ธอส.แจกถุงยังชีพช่วยผู้ประสบอุทกภัย จ.อุบลฯ

นางดวงหทัย ภักดี ผู้จัดการเขตอุบลราชธานี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เป็นผู้แทนธนาคาร นำพนักงานเขต/สาขาจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ประสบอุทกภัยแจกถุงยังชีพล็อตแรก ให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี หลังเกิดอุทกภัยเป็นบริเวณกว้าง โดยก่อนหน้านี้เมื่อ 11 กันยายน 2562 ได้นำอาหารปรุงสำเร็จและข้าวสารจำนวนหนึ่ง มอบให้แก่เทศบาลนครอุบลฯ เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือ CSR ของธนาคาร เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของให้ดียิ่งขึ้น  • Facebook

+66847000180

©2019-2020 by Wealth Plus Today.