ธอส.ยกระดับงานเอกสารราชการรับรัฐบาลดิจิทัล

ธอส.รับรางวัลการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลตามโครงการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ ภายในงาน “Digital Government Awards 2019

นางสมจิตต์ รถทอง รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.)เป็นผู้แทนธนาคาร เข้ารับรางวัลการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลตามโครงการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ ภายในงาน “Digital Government Awards 2019 รางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2562” โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล พร้อมรับฟังผลสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2562 สำหรับเป็นข้อมูลสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยต่อไป ทั้งนี้พิธีมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้น ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล  • Facebook

+66847000180

©2019-2020 by Wealth Plus Today.