• WPT Team

ธอส.เตรียมออกสลากลุ้น 720 รางวัล

ธอส.เตรียมออกสลากหน่วยละ1ล้านบาท ลุ้นรางวัล 2 แสนบาทเดือนละ 20 รางวัล รวม 3 ปี มีโอกาสลุ้น 720 รางวัล


นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. กล่าวว่า ธอส. จะเริ่มให้คนที่สนใจนำเงินเข้ามาใส่ในบัญชีเงินฝาก เพื่อเตรียมซื้อสลากในช่วงเดือน พ.ค. นี้ โดยสลากงวดแรกจะออกรางวัลได้ในวันที่ 16 ก.ย. 2562 มีวงเงินราว 2-2.7 หมื่นล้านบาท ราคาหน่วยละ 1 ล้านบาท ซื้อได้ไม่เกินคนละ 5 หน่วย ระยะเวลา 3 ปี ดอกเบี้ย 1.4%


สำหรับรางวัล มีมูลค่า 2 แสนบาท รวม 20 รางวัล ถ้าถือยาว 3 ปี มีโอกาสถูกรางวัล 720 ครั้ง เชื่อว่าคนจะสนใจมาก เพราะถ้าเทียบเงินลงทุน 1 ล้านบาท ถ้าถูกรางวัล 2 แสนบาท เท่ากับได้ผลตอบแทนแล้ว 20% ยังไม่นับรวมดอกเบี้ย นอกจากนี้ยังเตรียมแผนออกสลาก หน่วยละ 10 ล้านบาท มีวงเงิน 3 หมื่นล้านบาท สามารถซื้อรวมกันได้ ซึ่งรางวัลใหญ่อาจจะมากถึง 1 ล้านบาท และต้นปี 2563 ก็จะเตรียมออกสลากขายให้กับรายย่อยหน่วยละ 100 บาท


ทั้งนี้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16 เม.ย. 2562 ที่ผ่านมา เห็นชอบให้ ธอส. สามารถขายสลากออมทรัพย์ได้ ส่งผลให้ ธอส. เป็นธนาคารเฉพาะกิจแห่งที่ 3 ที่ระดมเงินฝากด้วยการออกสลากขายประชาชนได้ นอกเหนือจากธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส.ดู 3 ครั้ง
TMSTH Ads-01.jpg
Banner เว็บไซต์ wealthplustoday ขนาด 250

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook