ธอส.ชวนลุ้นสลากเลี่ยมทอง รางวัล3ล้านบาท

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เตรียมออกรางวัลสลากออมทรัพย์ ธอส. รุ่นที่ 2 ชุดพราวพิมานครั้งแรก วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 นี้ จำนวน 3 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 3 ล้านบาท


นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวว่า วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 ธอส. กำหนดให้มีการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ รุ่นที่ 2 ชุดพราวพิมาน ครั้งที่ 1 ซึ่งถือเป็นสลากเลี่ยมทองซูเปอร์พรีเมี่ยมแตกต่างจากสลากออมทรัพย์ทั่วไป เพราะสลากมีมูลค่าหน่วยละ 10 ล้านบาท จำนวนหน่วยรวมเพียง 3,000 หน่วย อายุสลาก 2 ปี ออกรางวัลไตรมาสละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 รางวัล มูลค่าสูงถึงรางวัลละ 3 ล้านบาท คิดเป็นโอกาสในการถูกรางวัล 0.1%

ทั้งนี้ ในเดือนกันยายน 2563 และกันยายน 2564 ซึ่งถือเป็นเดือนครบรอบสถาปนา ธอส. ผู้ฝากยังได้มีโอกาสถูกรางวัลพิเศษมูลค่า 1 แสนบาท จำนวนถึง 30 รางวัล/เดือน คิดเป็นโอกาสในการถูกรางวัลพิเศษสูงถึง 1% หากฝากครบ 2 ปี รับเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยหน่วยละ 2.4 แสนบาท หรือคิดเป็น 1.2% ต่อปี

ขณะเดียวกันดอกเบี้ยและเงินรางวัลที่ผู้ฝากได้รับจากสลากออมทรัพย์ ธอส. ยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอีกด้วย จึงนับว่าเป็นสลากที่ให้ผลตอบแทนดีและมีโอกาสในการถูกรางวัลสูง กรณีฝากครบ 2 ปี และถูกรางวัล 3 ล้านบาท จำนวน 1 ครั้ง ผลตอบแทนเฉลี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็น 16.20% ต่อปี กรณีถูกรางวัล 2 ครั้ง ผลตอบแทนเฉลี่ย 31.20% ต่อปี ถูกรางวัล 3 ครั้ง ผลตอบแทนเฉลี่ย 46.20% ต่อปี ถูกรางวัล 4 ครั้ง ผลตอบแทนเฉลี่ย 61.20% ต่อปี และถูกรางวัล 5 ครั้ง ผลตอบแทนเฉลี่ย 76.20% ต่อปี

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถตรวจผลการออกรางวัลได้ทาง Mobile Application : GHB ALL เว็บไซต์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ www.ghbank.co.th เว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล www.glo.or.th รวมถึงที่ Facebook Fanpage และ Line official ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ GH Bank โดยธนาคารจะ

โอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์รับโชคของผู้ที่ถูกรางวัลในวันถัดจากวันที่ทำการออกรางวัลในแต่ละครั้ง

  • Facebook

+66847000180

©2019-2020 by Wealth Plus Today.