ธ.ก.ส.ออกเงินฝากดีต่อใจรับดอกเบี้ย 1.20 %

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ออก#เงินฝากดีต่อใจ ให้ดอกเบี้ย 1.20 ต่อปี

บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษี แต่มีระยะเวลารับฝากเงิน6 เดือน ( นับแบบวันชนวัน ) ฝากขั้นต่ำได้ตั้งแต่ 1 หมื่นบาท ถึง 20 ล้านบาทต่อราย แต่ถ้าฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก แต่ถ้าฝากเกิน3 เดือนแต่ไม่ครบกำหนด จ่ายดอกเบี้ยให้ตามระยะเวลาที่ฝาก เปิดรับฝากถึง 31 ธ.ค. 62 นี้+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook