บสย.ทุ่ม1หมื่นล้านค้ำสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำช่วยSME สู้โควิด-19

นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไปอาวุโส สายงานบริหารช่องทางและพัฒนาผู้ประกอบการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19 โดยความร่วมมือครั้งนี้ บสย. จะค้ำประกันสินเชื่อผู้ประกอบการ SMEs ในส่วนที่ยังขาดหลักประกัน เพื่อเติมเต็ม และเพิ่มสภาพคล่อง ผ่านโครงการค้ำประกันสินเชื่อ PGS (Portfolio Guarantee Scheme) ระยะที่ 8 ฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกันสินเชื่อ 2 ปี ทั้งนี้ บสย. ตั้งเป้าหมายช่วยค้ำประกันสินเชื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มท่องเที่ยว 4,000 ราย วงเงินค้ำประกันสินเชื่อกว่า 10,000 ล้านบาท โดยธนาคารออมสินเป็นผู้ปล่อยสินเชื่อ ซอฟท์โลน วงเงิน 10,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 2 % คงที่ 2 ปี สูงสุดต่อราย 20 ล้านบาท
ดู 18 ครั้ง
TMSTH Ads-01.jpg
Banner เว็บไซต์ wealthplustoday ขนาด 250

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook