ประชารัฐคอนเนกชั่น ขับเคลื่อนศก.ฐานราก กระตุ้นจีดีพี

สมคิด สั่งผนึกกำลังภาครัฐปฎิรูปโครงสร้างชุมชนเข้มแข็ง หนุนแบงก์รัฐ ธ.ก.ส. - ออมสิน อัดสินเชื่อกว่า2แสนล้าน ปล่อยกู้สมาร์มฟาร์เมอร์ วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร


นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เร่งผุดโครงการ #ประชารัฐสร้างไทย ร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ ธพว. กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากผ่านการปฏิรูปโครงสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง


ตั้งเป้าดันสมาทฟาร์มเมอร์ 3 แสนราย เป็นผู้นำในชุมชนภายใน 3 ปี ใช้เป็นกลไกสร้างชุมชนเข้มแข็ง รับมือเทคโนโลยียุคใหม่ พร้อมสร้างตลาดออนไลน์ ดึงมหาวิทยาลัยเข้าให้องค์ความรู้

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า จะดึงพันธมิตรเครือข่ายทุกหน่วยงานมาร่วมลงทุน พัฒนาไปสู่ตลาดออนไลน์ยุคใหม่ การสร้างศูนย์กระจายสินค้าในชุมชน กรมธนารักษ์ นำที่ราชพัสดุเปิดตลาดประชารัฐ ให้พ่อค้าแม่ค้านำสินค้าชุมชนมาจำหน่าย นำแบงก์รัฐมาช่วยเติมทุนให้ร้านค้า ผู้ประกอบการรายย่อย


นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า จะผลักดันโรงไฟฟ้าชุมชน โดยใช้วัตถุดิบในชุมชนมาใช้ผลิต เพื่อแปลงวัตถุดิบมาใช้เป็นสิ่งมีคุณค่า เพื่อใช้เป็นพลังงานชุมชนสำหรับการขนส่ง อย่างเช่น นำปาล์มน้ำมันคุณภาพ หวังดูดซับปาล์มจากระบบได้ 4 แสนตัน ทำให้มันสำปะหลัง อ้อย ถูกนำมาเป็นพลังงานทดแทนผสมเป็นแก๊สโซฮอลล์ และใช้ปั๊ม ปตท.เป็นตลาด เชื่อมโยงสินค้า ภายใต้โครงการไทยเด็ด ที่เริ่มเปิดตัวไปแล้วหลายแห่ง และเตรียมขยายไปปั๊มบางจาก เป็นช่องทางสร้างตลาดชุมชน อีกทางหนึ่งด้วย


นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า ธ.ก.ส. พร้อมนำนโยบายชุมชนอุดมสุข มาพัฒนาชุมชน กำหนดเป้าหมายในการดูแลเศรษฐกิจชุมชน ด้วยการสร้างรายได้สุทธิให้คนในชุมชนระดับฐานรากเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 10% รวมถึงต้องมีอัตราการออมเงินไม่น้อยกว่า 10% ของรายได้รวม พร้อมเพิ่มมูลค่าผลผลิตหลักทางการเกษตรไม่น้อยกว่า 20% ของปริมาณผลผลิตรวม และมีองค์กรการเงินชุมชนที่ได้มาตรฐานภายในชุมชน


ขณะที่มาตรการสินเชื่อ ได้แก่สินเชื่อสมาร์ฟาร์มเมอร์สร้างไทย อัตราดอกเบี้ย MRR ซึ่งมีเป้าหมายปล่อยสินเชื่อให้ได้ 1 หมื่นล้านบาทในปี 2562 ใหักับผู้ประกอบการ 1 แสนราย และเพิ่มเป็น 2 หมื่นล้านบาท ในปี 2563 และ3 หมื่นล้านบาท และในปี 2564
สินเชื่อ SMAEs สร้างไทย ส่งเสริมผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเกษตร อัตราดอกเบี้ย 4% มีเป้าหมายในปี 2562 จะปล่อยสินเชิ่อ 1 หมื่นล้านบาท จำนวน 1หมื่นราย ปี 2563 ปล่อยสินเชื่อ 2 หมื่นล้านบาท และปี 2564 ปล่อยสินเชื่อ 3 หมื่นล้านบาท สินเชื่อวิสาหกิจชุมชนสร้างไทย อัตราดอกเบี้ย 0.01% เป้าหมายปีนี้ปล่อยสินเชื่อได้ 1 หมื่นล้านบาท จากจำนวนวิสาหกิจ 1 หมื่นกลุ่ม ขณะที่ปี 2563 จะปล่อยสินเชื่อ 2 หมื่นล้านบาท ให้กับ 2 หมื่นกลุ่มวิสาหกิจ และในปี 2564 จะปล่อยสินเชื่อ 4 หมื่นล้านบาท กับวิสาหกิจ 4 หมื่นกลุ่ม


และสินเชื่อสหกรณ์การเกษตรสร้างไทย อัตราดอกเบี้ย 0.01% มีเป้าหมายปีนี้ ปล่อยสินเชื่อ 1 หมื่นล้านบาท ปี 2563 ปล่อยสินเชื่อ 2 หมื่นล้านบาท และปี 2564 จะปล่อยสินเชิ่อ 3 หมื่นล้านบาท นอกจากนี้ธ.ก.ส.ยังสนับสนุนเกษตรกรปลูกป่าต้นน้ำ 11 จังหวัดภาคเหนือ วงเงินกู้ 5,000 ล้านบาท เป้าหมายเกษตรกรจำนวน 5 หมื่นราย พื้นที่ 5 แสนไร่ ด้วยการให้อัตราดอกเบี้ยต่ำ 1-3 ปีอีก คิด MRR-3 เพื่อนำเงินไปปลูกป่าในพื้นที่ที่กำหนด โดยมีระยะเวลากู้ไม่เกิน 15 ปี


นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า ได้เตรียมสินเชื่อสร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน อัตราดอกเบี้ยต่ำ กลุ่มเป้าหมาย 2 ล้านราย โดยเตรียมวงเงินไว้ 1.5 แสนล้านบาท เฉลี่ยปล่อยสินเชื่อรายละ 7.5 หมื่นบาท เช่น สินเชื่อหาบเร่แผงรอบ 4.0 เงื่อนไขผ่อนปรน เป้าหมาย 1 แสนราย ในวงเงิน 5,000 ล้านบาท สินเชื่อสถาบันการเงินประชาชนปล่อยกู้รายละไม่เกิน 10 ล้านบาท สินเชื่อ street food ปล่อยกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท รวมทั้งยังมีสินเชื่อแรงงาน เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบและสร้างอาชีพเสริม สินเชื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปล่อยกู้ไม่เกิน 5 หมื่นบาทต่อราย

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228