รมว.คลังโปรยหาหอมให้รองนายกฯญี่ปุ่น

อุตตม สาวนายน รมว.คลังใหม่ เข้าเยี่ยมคารวะรองนายกฯ และ รมว.คลังของญี่ปุ่น เร่งแจงนโยบายรัฐบาลกระตุ้นเศรษฐกิจ หวังดึงเงินลงทุนเข้าประเทศ


นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และคณะ ได้เข้าพบนาย Taro Aso รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เพื่อเยี่ยมคารวะในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เน้นย้ำถึงเสถียรภาพทางเศรษฐกิจไทย และความต่อเนื่องของนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล ซึ่งยังให้ความสำคัญกับการดำเนินนโยบายเพื่อสนับสนุนการยกระดับศักยภาพของเศรษฐกิจและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การยกระดับศักยภาพของแรงงาน การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต ตลอดจนการสนับสนุนการลงทุนและการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทั้งในประเทศและเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มประเทศ CLMV นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือกันถึงการสร้างความร่วมมือระหว่างกระทรวงการคลัง หน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงิน และสถาบันการเงินของทั้งสองประเทศในด้านต่าง ๆ เช่น การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การเชื่อมโยงระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ และนโยบายรองรับสังคมผู้สูงอายุ


นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้หารือกับนาย Tadashi Maeda ผู้ว่าการธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan Bank for International Cooperation: JBIC) เกี่ยวกับการดำเนินโครงการที่สำคัญของ JBIC ในประเทศไทย เช่น การสนับสนุนด้านเงินกู้ทั้งในโครงการภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการสนับสนุนทางการเงินแก่ SMEs ของญี่ปุ่นในประเทศไทย ในโอกาสนี้ ได้เชิญชวนให้ JBIC ขยายบทบาทในประเทศไทย โดยนายอุตตมฯ ได้กล่าวว่าขณะนี้ ประเทศไทยมีโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งในประเทศและเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยกับภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้แสดงความขอบคุณที่ญี่ปุ่นมีบทบาทสำคัญในสนับสนุนกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ไทยมาโดยตลอดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ยังได้หารือทวิภาคีกับผู้บริหารของบริษัท Marubeni Corporation ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ให้ความมั่นใจถึงเศรษฐกิจไทย พร้อมทั้งเชิญชวนให้บริษัทขยายการลงทุนในประเทศไทย

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook