• Chatchai

ลงทุนอย่างไรให้มั่งคั่ง

สงครามการค้า ยังรบกันไม่จบ เศรษฐกิจก็ผันผวน แถมปี’63 ต้องเสียภาษีที่ดินอีก แล้วจะรับมืออย่างไรดี


เอไอเอ ประเทศไทย จึงได้ร่วมกับ ธนาคารซิตี้แบงก์ จัดกิจกรรม AIA Prestige the Exclusive Talk

เสวนาพิเศษ ‘ลงทุนมั่งคั่ง วางแผนมรดกมั่นคง’ ขึ้นมา เพื่อให้ลูกค้าได้เตรียมพร้อมกับภาวะเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นนายอธิป กีรติพิชญ์ นักลงทุนหุ้นแนว VI ได้แนะนำถึงการลงทุนในสภาวะเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลัง รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจโลก ตลาดหุ้นโลก และตลาดหุ้นไทยในปัจจุบันว่า ในปี 2561 ที่ผ่านมานั้น จะเห็นได้ว่าหุ้นเกือบทุกตัวติดลบ แต่หุ้นสหรัฐถือว่าติดลบน้อยที่สุดแล้วอย่างไรก็ตาม แม้เศรษฐกิจโลกจะมีความผันผวน แต่ตลาดหุ้นไทยยังเติบโตไปในทิศทางบวก โดยหุ้นไทยในปี 2562 นี้ มีค่าเป็นบวก 5.7% และแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในครึ่งปีหลังยังคงมองเห็นโอกาสในการเติบโต จาก 4 ปัจจัยหลัก ได้แก่


1) โครงการกระตุ้นการใช้จ่ายจากภาครัฐ

2) เงินลงทุนในโครงการรัฐฯ ต่างๆ

3) ความสนใจของนักลงทุนในพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และ

4) มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย


แต่ทั้งนี้ นักลงทุนควรจัดพอร์ตลงทุนโดยมีการกระจายความเสี่ยงในพอร์ต ซึ่งการจัดพอร์ตลงทุน ควรจัดเหมือนทีมฟุตบอล โดยมีพอร์ตหุ้น เป็นกองหน้า LTF/RMF กองทุนอสังหาฯ ทองคำ ทำหน้าที่เป็นกองกลาง ตราสารหนี้ พันธบัตร เงินสด เป็นกองหลัง และมีประกันชีวิต เป็นผู้รักษาประตู” เพื่อให้เกิดความมั่นคงในการลงทุนอย่างมั่งคั่ง


ในส่วนอาจารย์ชินภัทร วิสุทธิแพทย์ ที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายและภาษี ผู้คร่ำวอดและเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายในวงการการบริหารจัดการสินทรัพย์และวางแผนภาษี การวางแผนภาษีมรดก ส่งต่อความมั่งคั่ง ได้แนะนำว่า เพื่อเป็นแง่คิดและข้อมูลสำหรับนักลงทุน ให้เห็นถึงความสำคัญของการวางแผนภาษีมรดกและการส่งต่อมรดกไปสู่ลูกหลาน รวมถึงข้อกฏหมายที่ควรทราบของภาษีที่ดินรูปแบบใหม่ ที่จะเริ่มมีผลบังคับใช้ในปี 2563 นี้ เพื่อเตรียมรับมือการเปลี่ยนแปลง และวางแผนการบริหารภาษีที่ดินอย่างชาญฉลาด สำหรับการส่งต่อมรดกได้อย่างมั่นคงและมีประสิทธิภาพสูงสุดให้กับครอบครัว ผู้มีสินทรัพย์ที่ดินควรทำการแบ่งสรรที่ดินออกเป็น 4 ส่วนหลักๆ ได้แก่


1) ที่ดินเพื่อเก็บเป็นมรดก

2) ที่ดินเพื่อการค้าขาย

3) ที่ดินเพื่อนำไปพัฒนา และ

4) ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย


เพราะเมื่อทราบวัตถุประสงค์ของที่ดินแต่ละส่วนแล้ว จะทำให้การจัดการต่อไปสามารถทำได้ง่ายและชัดเจนขึ้น ทำให้เราสามารถมาบริหารภาษีแต่ละส่วนได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ด้าน บ๊อบ ณัฐธีร์ โกศลพิศิษฐ์ ในฐานะที่เป็นนักลงทุนรุ่นใหม่ และ AIA Prestige Ambassador ได้กล่าวถึงความสำคัญในการบริหารสินทรัพย์และการวางแผนการส่งต่อมรดกจากรุ่นสู่รุ่น เพราะถึงแม้แผนการลงทุนจะได้ผลตอบแทนสูง แต่หากเกิดเหตุไม่คาดคิด อาจจะทำให้การลงทุนเกิดความล้มเหลว


ดังนั้น การวางแผนบริหารการเงินที่ดี ควรคำนึงถึงความมั่นคงในอนาคตเป็นเรื่องสำคัญ โดยหนึ่งในเครื่องมือทางการเงินที่บ๊อบ ณัฐธีร์ เลือกใช้คือ การลงทุนในประกันชีวิตและสุขภาพ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยทำให้เงินลงทุนงอกเงยและเพิ่มมูลค่า ถือเป็นวิธีสร้างความมั่นคงให้กับอนาคตของครอบครัวได้อย่างดี อีกทั้งเงินลงทุนนี้จะถูกแปลงเป็นมรดกเพื่อส่งมอบให้รุ่นลูกในอนาคตต่อไปได้อย่างเท่าเทียมกัน ช่วยป้องกันความขัดแย้งภายในครอบครัวที่อาจเกิดขึ้น และคลายความกังวลของผู้ที่เป็นพ่อ-แม่ โดยผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเอไอเอ เพรสทีจ (AIA Prestige) ถือเป็นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการเน้นการเพิ่มมูลค่ามรดก เพื่อส่งต่อให้กับลูกหลาน และได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าในระยะยาว

#wealthplustoday

#เอไอเอ

#ซิตี้แบงก์

#ลงทุน

TMSTH Ads-01.jpg
Banner เว็บไซต์ wealthplustoday ขนาด 250

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook