• Chatchai

วิริยะประกันภัย ร่วมยินดีวันคล้ายวันสถาปนา กรมการขนส่งทางบก ครบ 78 ปีนายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก รับมอบเงินจำนวน 50,000 บาท จาก บริษัท วิริยะประกันภัย โดยมี น.ส.กานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาด เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบ เพื่อร่วมสนับสนุน “กองทุนสวัสดิการกรมการขนส่งทางบก” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กรมการขนส่งทางบก ครบรอบ 78 ปี โดยได้รับเกียรติจาก นายกมล บูรณพงศ์ นายธานี สืบฤกษ์ และนางจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารวิริยะประกันภัยที่เข้าร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ ณ กรมการขนส่งทางบก จตุจักร กรุงเทพฯ

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook