• Chatchai

สมาคมประกันชีวิตไทย มอบตู้กดน้ำให้โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ม.ขอนแก่น


นายจรุง เชื้อจินดา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สมาคมประกันชีวิตไทย นำคณะอนุกรรมการสินไหมประกันชีวิต เข้าพบ รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นและเยี่ยมชมระบบการให้บริการประกันสุขภาพ พร้อมทั้งมอบตู้กดน้ำร้อน น้ำเย็น ให้กับโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้บริการของโรงพยาบาล

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook