สลากธ.ก.ส. VS สลาก ออมสิน vs สลาก ธอส. ค่ายไหนโดนใจกว่ากัน!!!!

นับเป็นครั้งแรกที่ 3 แบงก์รัฐ ได้ระดมออกสลากออมทรัพย์ เทียบหมัดต่อหมัดให้วัดกันที่สไตล์การออมของแต่ละคน เพราะรูปแบบเงินรางวัลมีความแตกต่างกัน


ปัจจุบันสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. กับ ออมสิน ยังเปิดจำหน่ายอยู่ทั้งคู่ ส่วนสลากออมทรัพย์ ธอส. เตรียมเปิดรับฝากช่วงเดือน มิ.ย.นี้ และเตรียมออกรางวัลครั้งแรกวันที่ 16 ก.ย.2562


สลาก ธ.ก.ส. วงเงิน 1.2 แสนล้านบาท เปิดขาย 17 พ.ค. 62 ราคาหน่วยละ 100 บาท อายุ 3 ปี ( 36 งวด ) เท่ากับจะมีจำนวนสลากที่ออก 1,200 ล้านหน่วย ขณะที่มีโอกาสลุ้นรางวัลมากกว่า 2.53 ล้านรางวัลต่อ

งวด ฝากครบ 3 ปี ได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ 0.75 บาท คิดเป็นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ต่อปี มีรางวัลใหญ่ 15 ล้านบาท 6 งวด


ถ้าซื้อสลาก 1 แสนบาท จะถูกรางวัลเลขท้าย มีโอกาสถูกรางวัลเลขท้าย 3 ตัว ทุกงวด 2 ครั้ง เป็นเงิน 90 บาท รวม 36 งวด ได้ 3,240 บาท รวมดอกเบี้ย หน่วยละ 0.75 บาท เท่ากับ 750 บาท ( 3,240 + 750 เท่ากับ 3,990 บาท ) คิดเป็นค่าเฉลี่ยต่อปีที่ 1,330 บาทหรือ 1.33 % ต่อปี


ถ้าซื้อสลาก 1 ล้านบาท มีโอกาสถูกรางวัลเลขท้าย 3 ตัว 20 รางวัลทุกงวด เท่ากับ 900 บาท รวม 36 งวด เท่ากับ 32,400 บาท และรางวัลเลขท้าย 4 ตัว ทุกงวด 1 รางวัล เท่ากับ 90 บาท คูณ 36 งวด เท่ากับ 3,240 บาท บวกดอกเบี้ย 7,500 บาท ( 32,400 + 3,240 + 7,500 เท่ากับ 43,140 บาท ) คิดเป็นค่าเฉลี่ยผลตอบแทน 1.43 % ต่อปี


สลากออมสินดิจิทัล เปิดรับฝาก 1.2 หมื่นล้านบาท ราคาหน่วยละ 20 บาท อายุ 1 ปี ( 12 งวด ) ฝากครบ 1 ปี ได้ดอกเบี้ยหน่วยละ 0.05 บาท หรือคิดเป็น 0.25% ต่อปี มีรางวัลใหญ่ 2 ล้านบาท จำนวน 1 รางวัล รวมรางวัลให้ลุ้นต่องวด 34 รางวัล


สลากออมทรัพย์ ธอส. เป็นครั้งแรกที่ ธอส. หรือธนาคารอาคารสงเคราะห์ออกสลากออมทรัพย์ เป้าหมายระดมทุนครั้งนี้จะออกสลากรวม 3 ชุด มีวงเงินกว่า 1 แสนล้านบาท สลากชุดแรกที่จะออกจำหน่ายในเดือน มิ.ย. นี้ และเริ่มออกรางวัลครั้งแรกวันที่ 16 ก.ย. 2562 นี้คือ

สลาก Premium ชุดวิมานเมฆ เน้นจับตลาดบนเพราะมีราคาขายถึงหน่วยละ 1 ล้านบาท มีวงเงิน 27,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี ออกรางวัลทุกวันที่ 16 ของเดือน


รูปแบบเงินรางวัล ออกแบบมามีรางวัลเดียวคือ 2 แสนบาท มีโอกาสลุ้น 27 รางวัลต่อเดือน ถ้าถือครบ 3 ปี มีโอกาสลุ้นรางวัล 972 ครั้ง เทียบเป็นโอกาสในการถูกรางวัล 0.1% ให้ผลตอบแทนดอกเบี้ยที่ 1.4 % ต่อปี กรณีที่ถูกรางวัล 1 ครั้ง จำนวน 2 แสนบาท จะทำให้ผลตอบแทนขยับขึ้นเป็น 8.07%


และเตรียมออกสลาก 2 ชุด คือ สลากราคาหน่วยละ 10 ล้านบาท วงเงิน 30,000 ล้านบาท คาดว่าออกได้ปลายปีนี้ และสลากราคาหน่วยละ 500 บาท อีกจำนวน 50,000 ล้านบาท คาดว่าออกได้ในปีหน้า


ทั้งนี้ถ้าเทียบผลตอบแทนเฉพาะดอกเบี้ยถือว่าไม่แตกต่าง ขึ้นอยู่ที่สไตล์การลุ้นรางวัลของแต่ละคน ถ้าชอบรางวัลใหญ่ๆ ต้องลองศึกษาสลาก ธ.ก.ส. เพิ่ม หรือถ้าชอบแบบลุ้นน้อยๆ คู่แข่งไม่มากก็ลองศึกษาสลาก ธอส. ดู แต่ถ้ามีเงินน้อย แต่อยากลุ้นรางวัลใหญ่ สลากออมสินเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ


สลากออมทรัพย์ ถือเป็นทางเลือกในการออมที่ดี เพราะได้เงินต้นคืนครบทั้งจำนวน เว้นแต่กรณีที่ไถ่ถอนก่อนกำหนดอย่างไม่คุ้ม เพราะมีค่าปรับ ดังนั้นเราควรกันเงินส่วนที่คิดว่าจะออมได้ยาวตามข้อกำหนดของแต่ละธนาคารแบ่งเอามาฝากไว้เผื่อว่าใครดวงดีมีโอกาสได้เป็นถูกรางวัลใหญ่....


#สลากธกส.

#สลากออมสินดิจิทัล

#lสลากธอส.

#สลากธ.ก.ส.VSสลากออมสินvsสลาก ธอส.

#wealthplustoday


+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook