• Chatchai

“สาระ ล่ำซำ” รับรางวัล Executive Champion of the Year

จาก Asia Trusted Life Agents & Advisers Awards 2019 ตอกย้ำภาพผู้นำธุรกิจประกันชีวิตที่แข็งแกร่งและโดดเด่นในระดับภูมิภาคเอเชีย


นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต (ซ้าย)รับรางวัล “Executive Champion of the Year” ในงาน 4th Asia Trusted Life Agents & Advisers Awards 2019 จัดโดยนิตยสาร Asia Insurance Review และ Asia Advisers Network


ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก Mr.Sivam Subramnian, Editor-in-Chef, Asia Insurance Review เป็นผู้มอบรางวัล โดยรางวัล “Executive Champion of the Year” นี้เป็นรางวัลที่มอบให้กับผู้บริหารองค์กรธุรกิจประกันชีวิตที่มีคุณสมบัติโดดเด่นในด้าน การพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง มีวิสัยทัศน์กว้างขวาง เปิดกว้างรับฟังไอเดียใหม่ๆ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพบุคคลากร เพื่อสร้างความแข็งแกร่งแก่ธุรกิจให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน


โดยนายสาระ ล่ำซำ ถือเป็นผู้บริหารเพียงรายเดียวจากธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลแห่งภูมิภาคเอเชียในครั้งนี้ และนับว่าเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของการเป็นผู้นำที่มีความมุ่งมั่นที่จะนำพาธุรกิจประกันชีวิตและบริษัทฯ ให้ก้าวตามการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล โดยนำเทคโนโลยีมาสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ และเพื่อส่งเสริมการขายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยังเล็งเห็นถึงความสำคัญในการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาช่องทางการขายผ่านตัวแทนให้เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานระดับสากล


สหรับรางวัล “Executive Champion of the Year” ถือเป็นรางวัลที่การันตีความสำเร็จในด้านการบริหารงานที่มีต่อช่องทางตัวแทนเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนในระดับสากล โดยหลักเกณฑ์ของผู้ที่ได้รับรางวัลมาจากการคัดเลือกผู้ประกอบการชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย และผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ และผู้บริหารในระดับแนวหน้าของเอเชีย รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ Centara Grand & Bangkok Convention Centre

  • Facebook

+66847000180

©2019-2020 by Wealth Plus Today.