• WPT Team

สแกนหน้าเปิดบัญชีแบงก์

พร้อมแล้ว !! สแกนหน้ายืนยันตัวตนผ่านดิจิทัล เปิดบัญชีแบงก์ออนไลน์ได้เริ่มไตรมาส 4 นี้แน่

อนาคตวางโครงสร้างพื้นฐานหวังต่างชาติสแกนหน้าผ่านตม.ไทยไม่ต้องใช้พาสปอร์ต


น.ส.สุธีรา ศรีไพบูลย์ รักษาการประธานบริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด เปิดเผยว่า

ได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการพิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่านดิจิทัล(เอ็นดีไอดี) คาดว่าจะเริ่มใช้กับธุรกิจธนาคารให้ลูกค้าเปิดบัญชีเงินฝากออนไลน์ในไตรมาส 4 ปีนี้ ก่อนจะขยายไปยังบริษัทตลาดทุน บริษัทประกัน นิติบุคคล และชาวต่างชาติโดยหวังว่าให้นักท่องเที่ยวเดินทางผ่านตรวจคนเข้าเมืองไม่ต้องใช้หนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ต เพียงแต่ใช้การยืนยันตัวตนจากใบหน้า ลายนิ้วมือ เป็นต้น แต่สิ่งสำคัญต้องอยู่ที่ความปลอดภัย ความถูกต้อง ความเร็วเพื่อสอดรับกับยุคดิจิทัล และยังลดความซ้ำซ้อนการพิสูจน์ตัวตนอย่างไรก็ตามขณะนี้อยู่ระหว่างทดลองในศูนย์ทดสอบนวัตกรรมการเงิน(แซนด์บ็อกซ์) โดยเฉพาะการเปิดบัญชีออนไลน์ผ่านเควายซี ซึ่งคาดว่าในไตรมาส 4 ปี 62 จะเห็น แต่จะเป็นธนาคารพาณิชย์ไหนนั้นก็ขึ้นอยู่กับความพร้อม และระบบของแต่ละธนาคาร ซึ่งจะทำให้ลูกค้าจะได้รับความสะดวกมากขึ้น ซึ่งก็เป็นหน้าที่ของแต่ละธนาคารที่ต้องแข่งขันเพื่อดึงลูกค้าให้เข้ามาใช้ระบบของตัวเองกันมากขึ้น


ทั้งนี้ปัจจุบันมีสมาชิกเข้าร่วม 60 ราย เช่น สถาบันการเงิน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทหลักทรัพย์ ไปรษณีย์ไทย เป็นต้น ซึ่งในอนาคตมีแผนที่จะขยายความร่วมมือไปยังหน่วยงานต่างๆที่ต้องการใช้ระบบเอ็นดีไอดี เพราะจะเป็นโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้ประชาชนเกิดความสะดวก ภาคธุรกิจลดขั้นตอนลดเอกสารและเกิดการแข่งขัน

#สแกนหน้า

#เปิดบัญชีแบงก์

# wealthplustoday

TMSTH Ads-01.jpg
Banner เว็บไซต์ wealthplustoday ขนาด 250

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook