• noptanitc

หมวกกันน็อค

ฟอลคอนประกันภัยร่วมสนับสนุนโครงการมอบหมวกกันน็อค

พร้อมอุปกรณ์การเรียน หนังสือ และคอมพิวเตอร์ ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดสกุณปักษี จ.สุพรรณบุรี


บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยนายอำนาจ มาตรง ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกฏหมาย เป็นตัวแทนบริษัทฯ สนับสนุนโครงการมอบหมวกกันน็อค พร้อมอุปกรณ์การเรียน หนังสือ และคอมพิวเตอร์ ร่วมกับนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกวุฒิสภา ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดสกุณปักษี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายจำลอง บุญเรืองโรจน์ รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 และนายกฤษดา บัวศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสกุณปักษีเป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างวินัยให้กับเยาวชนในการสวมใส่หมวกกันน็อคทุกครั้งเมื่อโดยสารรถจักรยานยนต์ และเพื่อป้องกันการสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน อีกทั้งยังส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนได้มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์และสามารถเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ได้

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228