• noptanitc

ก.ล.ต. เผยเรื่องร้องเรียน หลอกลวงการลงทุนยังฮิต

อัพเดตเมื่อ: 1 พ.ย. 2019


ก.ล.ต.เปิดสถิติตัวเลขสำคัญของตลาดทุน ไตรมาส3ปี 2562 มี IPO ออกมา 8 บริษัท - มูลค่าเสนอขายตราสารหนี้ 4.34 แสนลบ. พบมีเรื่องร้องเรียน 252 เรื่อง ยุติแล้ว 197 เรื่อง และดำเนินการอยู่ 55 เรื่อง หลอกลงทุนยังร้อน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยข้อมูลสถิติสำคัญไตรมาส 3 /2562 ดังนี้

โดยใน Q3/62 มีการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 8 บริษัท มูลค่ารวม 2.72 พันลบ. ขายครั้งต่อไปมูลค่ารวม 3.62 หมื่นลบ. ขณะที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อบุคคลในวงจำกัด (PP) 3 บริษัท


ด้านมูลค่าเสนอขายตราสารหนี้รวม 434,461.25 ล้านบาท เป็นตราสารหนี้ในประเทศ 4.14 แสนลบ. ต่างประเทศ 2.02 หมื่นลบ. ส่วนมูลค่าการเสนอใบสำคัญแสดงสิทธิ์อนุพันธ์ (DW) จำนวน 990 รุ่น


ส่วนการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ เพื่อวัตถุประสงค์ในการครอบงำกิจการ 4 บริษัท และเพื่อออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 1 บริษัท


ข้อมูลการรับเรื่องร้องเรียนรวม 252 เรื่อง บังคับใช้มาตรการลงโทษทางแพ่ง 34 เรื่อง การชักชวนในลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน 32 เรื่อง การเปิดซื้อขายหุ้นที่หยุดพักการซื้อขายเพื่อให้สามารถกลับมาซื้อขายได้ชั่วคราว 21 เรื่อง และเรื่องอื่นๆ 165 เรื่อง โดยมีเรื่องที่ยุติแล้ว 197 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 55 เรื่อง


  • Facebook

+66847000180

©2019-2020 by Wealth Plus Today.