• WPT Team

หอการค้าทั่วประเทศค้านค่าจ้าง400บาท
ผลสำรวจสมาชิกหอการค้าและหอการค้าต่างประเทศ 93.95% ค้านขึ้นค่าจ้างแบบก้าวกระโดด 400 บาทต่อวัน ชี้นายจ้างต้องควักกระเป๋าเพิ่ม 2 หมื่นล้านบาทต่อเดือน เตือนนักลงทุนย้านฐานการผลิต


นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นต่อประเด็นการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 400 บาทต่อวัน ว่า สมาชิกหอการค้าจังหวัด 76 จังหวัด  หอการค้าต่างประเทศ 35 ประเทศ สมาคมการค้า 138 สมาคม  จำนวน 93.9%  ไม่เห็นด้วยกับการปรับขึ้นค่าจ้างขึ้นต่ำอัตราเดียวกันทั่วประเทศ 400 บาทต่อวัน เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจที่ยังผันผวนและภาคเอกชนยังไม่ศักยภาพพอที่จะจ่ายเงินเพิ่มค่าจ้างแบบก้าวกระโดดประมาณ 30% หรือคิดเป็นเงินที่นายจ้างต้องจ่ายเพิ่มจำนวน 20,000 ล้านบาทต่อเดือน พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ และ ธนวรรธน์ พลวิชัย

นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์แรงงานและพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า จากนโยบายของรัฐบาลได้มีกระแสข่าวอย่างต่อเนื่องถึงการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ 400-425 บาทต่อวันทั่วประเทศ ซึ่งสร้างความสับสนและความกังวลใจต่อทุกภาคส่วนที่มีการจ้างแรงงาน โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อย (เอสเอ็มอี) ภาคเกษตรกรรม ภาคบริการ และภาคการท่องเที่ยว รวมทั้งประชาชนทั่วไป มีความเป็นห่วงว่าค่าครองชีพจะสูงขึ้น ต่างมีเสียงสะท้อนแสดงความไม่เห็นด้วย จนมีการตั้งคำถามเรื่องความเหมาะสมและความถูกต้องถึงวิธีการที่ได้มาของการใช้อัตราค่าจ้างตามกระแสข่าว


ทั้งนี้ หากขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำเกิน 400 บาทจริงถือเป็นการเพิ่มเงินจากผู้ประกอบการเฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 20,000 ล้านบาท หากเป็นปีกว่า 200,000 ล้านบาท ถือเป็นเงินเข้าระบบไม่น้อย แต่ขณะเดียวกันสร้างภาระต้นทุนต่าง ๆ มากขึ้นและยังจะกระทบต่อความเชื่อมั่นที่ต่างชาติจะไม่กล้าเข้ามาลงทุนในประเทศไทย และอาจเกิดการย้ายฐานการผลิตหรือรายใหญ่อาจไปลงทุนในเวียดนามแทน

 

สำหรับข้อเสนอแนะต่อภาครัฐในการออกมาตรการช่วยเหลือ เช่น ควรปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามาตรฐานทักษะฝีมือแรงงาน และปรับค่าจ้างขั้นต่ำตามพื้นที่แต่ละจังหวัด,ควรพิจารณาระยะเวลาการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 2-3 ปีต่อครั้งเพื่อประโยชน์ต่อการวางแผนธุรกิจการพัฒนาฝีมือแรงงาน, ควรให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดเป็นผู้เสนอค่าจ้างตามข้อเท็จจริง,ควรพัฒนาศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานในระดับจังหวัดเพิ่มขึ้น, ควรมีการจัดทำระบบการพัฒนาทักษะการทำงานให้คุ้มค่าจ้างหรือมีคุณภาพ, ควรมีนโยบายพัฒนาฝีมือแรงงานให้ชัดเจนมากขึ้น เป็นต้น

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook