• Chatchai

อาคเนย์ส่งเสริมการศึกษา มอบเงินสนับสนุนโรงเรียนมาแตร์เดอี


นายโชติพัฒน์ และนางอาทินันท์ พีชานนท์ ประธานและรองประธานกรรมการบริหาร อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน ร่วมสมทบทุน “โครงการปรับภูมิทัศน์แห่งการเรียนรู้ใหม่” โรงเรียนมาแตร์เดอี ในนามนายเจริญ และคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี จำนวน 10 ล้านบาท โดยมีอาจารย์สุมิตตา พงศธร ผู้อำนวยการโรงเรียนมาแตร์เดอี เป็นผู้รับมอบ ซึ่งอาคเนย์สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาเพื่อให้เยาวชนได้มีสถานที่เรียนรู้ที่เหมาะสมต่อยุคสมัย ให้ประโยชน์ต่อนักเรียนทุกชั้นวัย เพราะการศึกษาคือรากฐานของการพัฒนาสังคม

ดู 11 ครั้ง
TMSTH Ads-01.jpg
Banner เว็บไซต์ wealthplustoday ขนาด 250

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook