• noptanitc

เถ้าแก่น้อย ผนึก Orion ลุยตปท

บมจ.เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จับมือ โอริออน กรุ๊ป ประเทศเกาหลี แถลงข่าวการร่วมมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจแต่งตั้งบริษัทย่อย โอริออน คอร์ป (Orion Crop.) เป็นตัวแทนจำหน่ายเพียงผู้เดียวในประเทศจีน คาดสร้างยอดขายในจีนเพิ่ม 30% แถมเปิดตลาดเกาหลีใต้ และรัสเซียเพิ่ม สร้างยอดขาย 10,000 ล้านบาทในปี 2024 ตามเป้าหมาย

นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) “TKN” ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายขนมขบเคี้ยวประเภทสาหร่าย ภายใต้ตราสินค้า “เถ้าแก่น้อย” เปิดเผยว่า บริษัทได้มีการปรับปรุงโครงสร้างการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ส่งไปจำหน่ายในตลาดประเทศจีน โดยได้แต่งตั้งบริษัท โอริออน คอร์ป (Orion Crop.) ประเทศจีน บริษัทลูกของ โอริออนกรุ๊ป (Orion Group) เข้ามาเป็นตัวแทนจำหน่ายเพียงผู้เดียว จากเดิมที่มีตัวแทนจัดจำหน่าย (Distributor) จำนวน 3 ราย เพื่อการ

ดำเนินงานได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องในประเทศจีน ที่เป็นตลาดสำคัญอันดับหนึ่งจากสัดส่วนกว่าร้อยละ 40 ของยอดขายของบริษัท อีกทั้ง โอริออน ยังมีกลยุทธ์และฐานตลาดหลักที่สำคัญ 4 ตลาด ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของเถ้าแก่น้อยที่จะเติบโตในอนาคต

สำหรับ โอริออน กรุ๊ป (Orion Group) ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายขนมขบเคี้ยว มานานกว่า 70 ปี โดยการเป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าในหลายประเทศ ด้วยมาตรฐานการผลิตและระบบบริหารจัดการที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก โดยมีฐานการผลิตและเครือข่ายการจัดจำหน่ายขนาดใหญ่ในประเทศจีนในจีนกว่า 30 ปีที่จะช่วยให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์ในด้านข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภค, ข้อมูลตลาดสินค้า และช่องทางการจัดจำหน่ายในประเทศจีนมากยิ่งขึ้น โดยคาดการณ์ว่าจะส่งผลให้มีการเติบโตในตลาดจีนกว่า 30% รวมถึงการเข้าถึงตลาดใหม่ในเกาหลีใต้ และรัสเซีย ซึ่งจะช่วยให้ TKN สามารถบรรลุเป้าหมายยอดขาย 10,000 ล้านบาท ภายในปี 2024 ตามเป้าหมายที่วางไว้

Mr.Inn Chul Hur ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Orion กล่าวว่า การเลือกคู่ค้าในจีนของ Orion เป็นเรื่องที่ท้าทายโดยการที่บริษัทเลือกเถ้าแก่น้อย เนื่องจากเชื่อว่าเถ้าแก่น้อยจะช่วยขยายฐานการจัดจำหน่ายของ Orion อีกทั้ง ยังช่วยในเรื่องของการทำตลาดสินค้าในกลุ่มขนมขบเคี้ยวประเภทสาหร่ายจากผลิตภัณฑ์ของเถ้าแก่น้อย และการทำตลาดในประเทศไทย และอาจมีการทำลักษณะ Co-Brand ร่วมกันในอนาคตอีกด้วย อย่างไรก็ตาม สำหรับการที่ Orion เข้าลงทุนในหลักทรัพย์ของเถ้าแก่น้อยนั้น เป็นการยืนยันได้ว่าทั้งสองบริษัทจะมีความร่วมมือเพื่อความเติบโตควบคู่กันไปในระยะยาว


  • Facebook

+66847000180

©2019-2020 by Wealth Plus Today.