• WPT Team

เปิดเทอมใหม่... หัวใจว้าวุ่น วิ่งหาเงิน

อัพเดตเมื่อ: 22 เม.ย. 2019


ช่วงเปิดเทอมใหม่ผู้ปกครองส่วนใหญ่จะหัวใจจะว้าวุ่น...วิ่งหาเงินจ่ายค่าเทอมให้

บุตรหลาน...


จากผลสำรวจค่าใช้จ่ายช่วงเปิดเทอมออกมาคล้ายๆ กันว่ามีแนวโน้มค่าใช้จ่ายจะสูงขึ้นทั้งค่าหนังสือ ค่าเสื้อผ้าอุปกรณ์การเรียนต่างๆ


ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า เปิดเทอมใหญ่ เดือน พ.ค. 2561 ผู้ปกครองในกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีค่าใช้จ่ายสะพัด 2.75 หมื่นล้านบาท ใน 6 รายการ เช่น ค่าบำรุงการศึกษาเพิ่มขึ้น 2.2% หรือ 4,600 ล้านบาท ค่ากิจกรรมพิเศษในโรงเรียน หลักสูตรพิเศษ ค่ากวดวิชา ค่ารถ ชุดนักเรียน อุปกรณ์การศึกษา ซึ่งเพิ่มขึ้น 1.9% จากปี 2560 ที่มีค่าใช้จ่ายสะพัด 2.7 หมื่นล้านบาท เฉลี่ยต่อคนคนละ 17,187 บาท


ธนาคารออมสินได้สำรวจการใช้จ่ายของประชาชนฐานราก (มีรายได้ไม่เกิน 1.5 หมื่นบาท) พบว่ามีภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษารวมประมาณ 3.97 หมื่นล้านบาท ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่

8,640 บาท


ด้านมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ระบุว่า มูลค่าการใช้จ่ายของผู้ปกครองอยู่ที่ 5.2 หมื่นล้านบาท ซึ่งเป็นมูลค่าที่สูงสุดนับตั้งแต่สำรวจ และเพิ่มจากปีก่อน 4.10% ขยายตัวสูงสุดรอบ 5 ปี


แหล่งเงินที่จะมาจ่ายค่าเทอม


ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ระบุว่ามาจาก เงินออม 92% จากญาติ/เพื่อน 60% เล่นแชร์ 58%

โรงรับจำนำ 54% บัตรเครดิต 19% บัตรกดเงินสด 7% กู้สถาบันการเงิน 7% และกู้เงินนอกระบบ 4%


ธนาคารออมสิน - รายได้ 57.2% เงินจากคนในครอบครัว 27.5% เงินสวัสดิการจากภาครัฐ 6.6% เงินออม 5.6% และเงินกู้ยืม/จำนำ ซึ่งมีทั้งเงินกู้นอกระบบและในระบบ 3.1%


หอการค้าไทย ระบุว่า มาจาก จำนำทรัพย์สิน 23% กู้เงินในระบบ 18% การยืมญาติพี่น้อง

17.8% เบิกเงินสดจากบัตรเครดิต 14.7% ผ่อนเป็นงวด 9.3% กู้เงินนอกระบบ 8% เงินจากการเสี่ยงโชค 5%มาดูกันว่า แหล่งเงินที่ “จ่ายค่าเทอม” โดนใจ...


อันดับแรก...ยืมเพื่อน หรือญาติพี่น้อง เป็นวิธีที่ดูเหมือนกับง่ายๆ อาจจะไม่ต้องเสียดอกเบี้ยก็ได้ แต่ต้องใช้ความไว้เนื้อเชื่อใจกัน ที่สำคัญสัญญาต้องเป็นสัญญาว่าจะใช้คืนก็จะต้องใช้ ไม่เช่นนั้นเราอาจจะเสียเพื่อนไป


อันดับสอง...ใช้บริการโรงรับจำนำหรือโรงตึ๊ง วิธีนี้จะต้องมี “สินทรัพย์”เพื่อนำเอาไปเข้า “โรงตึ๊ง” ส่วนใหญ่จะเป็นทองคำ ทองรูปพรรณ ถึงได้ราคาดี โดยทั่วไป โรงรับจำนำคิดอัตราดอกเบี้ย 1.25% ต่อ

เดือนหรือดอกเบี้ย 15% ต่อปี ในช่วงเปิดเทอมส่วนใหญ่โรงรับจำนำกรุงเทพ จะมีแคมเปญช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองคิดอัตราดอกเบี้ยสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ปกครอง ที่สามารถจำนำ เงินต้นสูงสุดรายละไม่เกิน 7 หมื่นบาท ดอกเบี้ย 0.50% ต่อเดือน ส่วนประชาชนทั่วไปที่ประสงค์จะจำนำ

เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท ดอกเบี้ยเพียง 0.25% ต่อเดือน วิธีนี้พอจะแก้ขัดไปได้

ก่อน มีเงินเมื่อไรค่อยมาไถ่ถอนทรัพย์คืน


อันดับที่สาม...กดเงินสด จากบัตรเครดิตหรือบัตรเงินสด หากขาดเงินจริงๆ หนีไม่พ้นที่จะต้องยอมกดเงินสดออกมาใช้ก่อน ก็จะต้องทำใจนิดหนึ่งดอกเบี้ยสูงมาก 18-28%


อันดับที่สี่...รูดบัตรเครดิต ปัจจุบันสถาบันศึกษาเอกชนหลายแห่งเริ่มเปิดให้มีการให้ชำระค่าเล่าเรียนด้วยบัตรเครดิตได้ และสามารถผ่อนชำระได้ 0% นาน 3-6 เดือน ซึ่งจะทำให้ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย

บ้าง แต่จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เพราะ

สถานศึกษาบางแห่งก็คิดค่าธรรมเนียมการรูดบัตรเครดิตด้วย


อันดับที่ห้า...กู้เงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จะให้เงินสนับสนุนค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพแก่นักเรียน นักศึกษา ที่มีความจำเป็น ตั้งแต่ระดับมัธยมปลาย

สายสามัญและสายอาชีพ อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา โดยจะไม่คิดดอกเบี้ยระหว่าง

ศึกษาอยู่ และต้องชำระเงินคืนหลังจากจบการศึกษาแล้ว 2 ปี โดยกองทุนจะคิดอัตราดอกเบี้ย 1% ต่อปี ระยะเวลาผ่อนชำระคืนทั้งสิ้นไม่เกิน 15 ปี วงเงินกู้ยืม 1.4 หมื่น-2 แสนบาท


อีกทางเลือกหนึ่ง แบงก์-นันแบงก์อัดแคมเปญปล่อยกู้ช่วงเปิดเทอม


บัตรกรุงไทย จัดแคมเปญ “เปิดเทอมนี้ ผ่อนหนักเป็นเบากับเคทีซี พราว” รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีสูงถึง 70% ของยอดดอกเบี้ยที่ใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษา ตั้งแต่วันนี้-30 มิ.ย. 2561 แคมเปญ “เพิ่มวงเงินชั่วคราวกรณีฉุกเฉิน เมื่อมีเหตุจำเป็นต่อการดำรงชีพ” รู้ผลอนุมัติเร็วภายใน 1 วันทำการ ด้วยวงเงินอนุมัติเพิ่มสูงสุด 5 เท่าของรายได้ และผ่อนชำระสบายๆ ขั้นต่ำเพียง 3%


บัตรสินเชื่อบุคคลธนชาต FLASH Plus โดยให้วงเงินหมุนเวียนผ่านบัตรเพื่อให้ผู้ปกครองนำไปใช้จ่ายค่าเทอมหรือซื้ออุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นให้แก่ลูกหลาน ซึ่งบัตรสินเชื่อบุคคลธนชาต FLASH Plus

เป็นทั้งบัตรกดเงินสดและบัตรที่ใช้รูด ผ่อนสินค้าและบริการได้ในบัตรเดียว สามารถผ่อนนานกว่าบัตรเครดิตสูงสุดถึง 60 เดือน (ขึ้นอยู่กับร้านค้าที่ร่วมรายการ) สมัครบัตรช่วงนี้รับดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 3 เดือน


ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จัดสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้มีรายได้น้อย สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายค่าเล่าเรียนบุตรหลานช่วงเปิดเทอม โดยเปิดให้ลงทะเบียนและขอกู้ได้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 หมื่นบาท/ครอบครัว คิดดอกเบี้ย 0.5-0.85% ต่อเดือน ผ่อนชำระได้ยาวถึง 60 งวด จนถึงเดือน ก.พ.

2562


ธนาคารออมสินได้เตรียมสินเชื่อให้ประชาชนไปใช้จ่ายในช่วงเปิดเทอมหลายรูปแบบ ทั้งสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ หรือ เป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ หรือ ชำระหนี้อื่นๆ รวมถึงสินเชื่อบัตรเงินสดประชาชนพร้อมใช้ พีเพิล คาร์ด เป็นบริการ สินเชื่ออเนกประสงค์ ในรูปของวงเงินสินเชื่อ

หมุนเวียน เพื่อเป็นวงเงินสำรองให้นำไป ใช้จ่ายวงเงินสูงสุด 3 หมื่นบาทโดยไม่ต้อง

มีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน


อย่างไรก็ตามถือว่าการลงทุน เพื่อการศึกษาของบุตรหลานเป็นการ ลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดและเป็นการลงทุนที่มีความสุข


  • Facebook

+66847000180

©2019-2020 by Wealth Plus Today.