• WPT Team

เฟดลดดอกเบี้ย 0.25% ครั้งแรกในรอบ 11 ปีสำนักข่าวบลูมเบิร์ก รายงานว่าคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ได้มีมติ 8-2 ให้มีการปรับลดดอกเบี้ยลง 0.25 % เข้าสู่ระดับ 2.00-2.25% ในการประชุมใหญ่ประจำเดือนของเฟด เมื่อคืนที่ผ่านมา


เจอโรม โพเวลล์

  ซึ่งจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวนับเป็นครั้งแรกในรอบ 11 ปีที่มีปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงหลังจากที่มีการปรับลดครั้งล่าสุดในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในปี 2008 ซึ่งสาเหตุสำคัญในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในครั้งนี้มาจากการที่เศรษฐกิจสหรัฐชะลอตัว และ อัตราเงินเฟ้อในระดับต่ำ


  ทั้งนี้ที่ประชุมเฟดยังได้มีมติะระงับการปรับลดการถือครองพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) อย่างไรก็ตาม เฟดเผยว่าอาจมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคตหากเศราฐกิจสหรัฐฯไม่ดีขึ้น


TMSTH Ads-01.jpg
Banner เว็บไซต์ wealthplustoday ขนาด 250

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook