• Chatchai

เอดีบีสนับสนุนเงินกู้โครงการรถไฟฟ้า 2 สายใหม่


ธนาคารพัฒนาเอเชีย หรือ เอดีบี ได้ลงนามสัญญาเงินกู้มูลค่า 9,900 ล้านบาท หรือประมาณ 311 ล้านเหรียญสหรัฐ ในโครงการก่อสร้างและดำเนินการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสายสีเหลืองของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะช่วยให้เพิ่มทางเลือกของการขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพและราคาประหยัดเพื่อรองรับการเติบโตอย่างรวดเร็วของประชากร

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook