• WPT Team

เอสซีจี เซรามิกส์โชว์กำไรโต 277%


นายนำพล มลิชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ หรือ COTTO


นายนำพล มลิชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ หรือ COTTO ผู้ผลิตและจำหน่ายกระเบื้องภายใต้แบรนด์คอตโต้ (COTTO) โสสุโก้ (SOSUCO) และ คัมพานา (CAMPANA) เปิดเผยถึงงบการเงินรวมก่อนสอบทาน ของ COTTO ในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 ว่า บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 3,012 ล้านบาท ลดลง 3 % จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีกำไร 130 ล้านบาท เพิ่มขึ้น277 %จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีปัจจัยสำคัญมาจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการขายที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค และต้นทุนที่ลดลงจากการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต


+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook