+66847000180

  • Facebook

©2019 by Wealth Plus Today.

เอไอเอ เปิดตัวยูนิต ลิงค์ ‘เอไอเอ สมาร์ท ซีเล็ค’ (AIA Smart Select) ชูจุดขายประกันชีวิตที่ให้มากกว่า


เอไอเอ ประเทศไทย เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ 'เอไอเอ สมาร์ท ซีเล็ค' (AIA Smart Select) ประกันชีวิตในกลุ่มเอไอเอ ยูนิต ลิงค์ ที่เน้นมอบความยืดหยุ่นให้ลูกค้าได้บริหารแผนประกันได้ด้วยตัวเอง สามารถปรับเพิ่ม/ลดความคุ้มครองได้ทุกช่วงชีวิต พร้อมเพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทนจากกองทุนรวมชั้นนำ เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายทางการเงิน ให้ลูกค้าวางแผนชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพตามความเหมาะสมในแต่ละช่วงอายุ


นายอัลเจอร์ ฟัง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอไอเอ ประเทศไทย กล่าวว่า จากข้อมูลของสมาคมประกันชีวิตไทย เอไอเอ มีส่วนแบ่งทางการตลาดในผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน หรือ ยูนิต ลิงค์ มากกว่า 50% ของตลาดในไทย ซึ่งถือเป็นเครื่องยืนยันความเป็นผู้นำในตลาดยูนิต ลิงค์


ทั้งนี้ ตลาดยูนิต ลิงค์ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเบี้ยปีแรกของยูนิต ลิงค์ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยเมื่อปี 2561 เอไอเอ ประเทศไทย มีเบี้ยปีแรกของยูนิต ลิงค์ คิดเป็น 27% ของเบี้ยปีแรกรวมทั้งหมดของบริษัท ซึ่งเรามีความมุ่งมั่นที่จะรักษาตำแหน่งผู้นำในตลาดยูนิต ลิงค์


ขณะเดียวกัน กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ของเอไอเอปีนี้ ประกันชีวิตในกลุ่มเอไอเอ ยูนิต ลิงค์ จะยังเป็นกลยุทธ์หลักของเอไอเอ ดังนั้น จึงมีการพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ยูนิต ลิงค์ ให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุมยิ่งขึ้น ซึ่งการเปิดตัว ‘เอไอเอ สมาร์ท ซีเล็ค’ นี้ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ที่มองหาผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ช่วยให้การวางแผนการทางการเงินเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพ เพื่อก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่คุ้มค่าสูงสุดสำหรับลูกค้า


อัลเจอร์ ฟัง

เอไอเอ สมาร์ท ซีเล็ค (AIA Smart Select) เป็นผลิตภัณฑ์ที่เน้นเจาะกลุ่มเป้าหมายลูกค้าที่ต้องการได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสมตามช่วงวัย เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายทางการเงินที่ตั้งไว้ จุดเด่นที่สำคัญ คือ เป็นแบบประกันที่มอบความคุ้มครองแบบตลอดชีพ ถึงอายุ 99 ปี ที่มาพร้อมกับความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนได้ทุกช่วงชีวิต โดยสามารถเพิ่มหรือลดความคุ้มครอง สามารถถอนหรือหยุดพักชำระเบี้ย ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทกำหนด พร้อมรับโบนัสพิเศษ สูงสุด 5% ของเบี้ยประกันภัยหลักที่บริษัทได้รับชำระ ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่เคยทำการลดจำนวนเบี้ยประกันภัยหลัก และไม่เคยมีการถอนเงินจากการขายคืนหน่วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยหลัก นอกจากนี้ ยังเพิ่มโอกาสในการได้รับผลตอบแทนจากกองทุนรวม ซึ่งเบี้ยประกันภัยหลังหักค่าใช้จ่ายจะถูกนำไปลงทุนผ่านกองทุนรวมที่ได้รับการคัดสรรโดยเอไอเอ ซึ่งบริหารโดยบริษัทจัดการกองทุนที่มีประสบการณ์และความชำนาญด้านการลงทุน ตามระดับการรับความเสี่ยงของลูกค้าแต่ละคน และเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เอาประกันภัย เอไอเอ สมาร์ท ซีเล็ค สามารถสับเปลี่ยนกองทุนได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียม นอกจากนี้ยังสามารถนำค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันภัย ค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ และค่าการประกันภัย ไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้อีกด้วย” นายอัคเจอร์ กล่าว


นายอัลเจอร์ กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ 'เอไอเอ สมาร์ท ซีเล็ค' ยังเหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการวางแผนการศึกษาบุตร หรือวางแผนเกษียณอายุ เนื่องจากผู้เอาประกันสามารถปรับรูปแบบการชำระเบี้ยได้เองตามความจำเป็นในแต่ละช่วงอายุ เพื่อให้มีเงินสะสมไปจนถึงเป้าหมายที่คาดไว้ ซึ่งทั้งรูปแบบผลิตภัณฑ์และระบบในการบริหารพอร์ตลงทุนของลูกค้า เอไอเอ ได้คิดมาอย่างดีแล้ว เพื่อให้ผู้เอาประกันได้รับผลประโยชน์สูงสุด และครอบคลุมความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน