+66847000180

  • Facebook

©2019 by Wealth Plus Today.

เอไอเอ มอบแท็บเล็ตสนับสนุนการเรียนรู้ในห้องเรียนดิจิทัล


เอไอเอ ประเทศไทย นำโดย

นายโยฮัน ดีทอย ผู้อำนวยการฝ่ายคณิตศาสตร์ประกันภัย บริษัท เอไอเอ ประเทศไทย (ซ้าย) และ นายธานี ทรงธนเจริญกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน (ที่ 2 จากขวา) มอบแท็บเล็ตเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ในห้องเรียนดิจิทัล (Digital Classroom) จำนวน 40 เครื่อง ให้แก่ โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหาคร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ AIA Next Gen Finance ที่ต้องการสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านเครื่องมือในยุคดิจิทัล ทั้งนี้ เอไอเอ ประเทศไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาในยุคดิจิทัล ที่จะเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมไทยให้แข็งแกร่ง อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนของสังคมและประเทศไทยต่อไปในอนาคต สอดคล้องกับคำมั่นสัญญา ‘Healthier, Longer, Better Lives – เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น’

0 views