โค้งสุดท้าย SME ตัดสินใจเข้า - ไม่เข้า ระบบภาษี เดดไลน์ 30 มิ.ย.นี้

เหลือเวลาอีก 1 เดือน ให้ SME ได้ตัดสินใจว่าจะเข้าระบบภาษีหรือไม่ เพราะนโยบายภาครัฐมุ่งให้ผู้ประกอบการต้องทำบัญชีเดียว และต้องเข้าระบบโดยการลงทะเบียนแจ้งใช้สิทธิ ตามพระราชบัญญัติยกเว้นเบี้ยปรับเงินเพิ่มภาษีอากรและความรับผิดทางอาญา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการ

เกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2562 ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนกันในวันสุดท้ายคือ 30 มิ.ย. 2562 นี้ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th


นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า การจัดทำบัญชีเดียวและงบการเงินให้ถูกต้อง ช่วยสร้างความโปร่งใสในการประกอบธุรกิจ ทำให้เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ช่วยลดต้นทุนในการกู้เงิน และในกรณีที่ต้องเสียภาษีเพิ่มเติมจากการปรับปรุงแบบแสดงภาษี และงบการ

เงินให้ถูกต้อง ก็สามารถกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์ 5 แห่งใหญ่ ที่ปล่อนกู้ให้ SME ที่ทำบัญชีเดียว สำหรับนำเงินมาจ่ายภาษีได้ เพื่อไม่ให้กระทบสภาพคล่องของธุรกิจ


นอกจากนี้ ยังลดความเสี่ยงจากการโดนตรวจโดยกรมสรรพากร ซึ่งหากถูกประเมินภาษีจะต้องเสียเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม ซึ่งกรมสรรพากรได้นำระบบเกณฑ์ประเมินความเสี่ยง Risk-BasedAssessment และ Data Analytics เข้ามาช่วยในการหากลุ่มเสี่ยงในการหลบภาษี เช่น การสร้างรายจ่ายเท็จของธุรกิจบางราย


ช่วงนี้จึงเป็นโอกาสอันดีที่กรมสรรพากรเปิดให้ผู้ประกอบการ SME ชำระภาษีอากรย้อนหลัง โดยไม่ต้องเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม แต่ถ้าพ้นจากวันที่ 30 มิ.ย. 2562 ผู้ประกอบการต้องเสียเงินเพิ่มรวม 18% ต่อปี พร้อมเบี้ยปรับ และภายหลังลงทะเบียนและชำระภาษีอากรแล้ว ผู้ประกอบการต้องยื่น

แบบผ่านระบบ e-Filing ทุกแบบที่กรมสรรพากรให้บริการ ตั้งแต่ 1 ก.ค. 2562 ถึง 30 มิ.ย. 2563 นี้


สำหรับ 5 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการปล่อยกู้ให้ SME ที่ทำบัญชีเดียว สำหรับนำเงินมาจ่ายภาษีได้ ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเงื่อนไขการกู้จะขึ้นกับแต่ละแบงก์ เช่น ธนาคารกสิกรไทยจะให้วงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อราย ผ่อนชำระไม่เกิน 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 5% ในช่วง 2 ปีแรก หลังจากนั้นคิดที่อัตราดอกเบี้ยลอยตัว ด้านธนาคารกรุงไทย ออกสินเชื่อ SME เพื่อชำระภาษี แยกเป็นกรณีบุคคลธรรมดา คิดดอกเบี้ย MRR-2.12% (MRR=7.12%) หรือเริ่มต้นที่ 5% วงเงินสูงสุด 2 ล้านบาทต่อราย


ส่วนกรณีนิติบุคคล อัตราดอกเบี้ย MRR-3.12% หรือเริ่มต้นที่ 4% วงเงินสูงสุด 5 ล้านบาทต่อราย ทั้งนี้วงเงินสูงสุดต้องไม่เกินยอดภาษีที่ต้องชำระต่อกรมสรรพากร หากไม่มีหลักประกัน สามารถให้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกันให้ได้ ซึ่งจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมค้ำประกันสูงสุด 2 ปีข้อมูลเพิ่มเติม

https://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/dgexmon.pdf


#เอสเอ็มอีบัญชีเดียว

#smeบัญชีเดียว

#กรมสรรพากร

#wealthplustoday
TMSTH Ads-01.jpg
Banner เว็บไซต์ wealthplustoday ขนาด 250

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook