• Chatchai

โตเกียวมารีน ปักหมุดเอเชีย หวังเพิ่มกำไรจากการลงทุน ตปท.รวมถึงไทย


นายโนโบรุ ยามากาตะ กรรมการบริหาร บริษัท โตเกียวมารีน โฮลดิ้ง ดูแลธุรกิจในภูมิภาคเอเชีย จีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เปิดเผยว่า การดำเนินธุรกิจในภูมิภาคนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งกว่าที่ผ่านมา และในระยะยาว เชื่อว่าจะเป็นภูมิภาคที่มีโอกาสในการเติบโตมากที่สุด จากเมื่อปี 2545 กลุ่มโตเกียวมารีนมีสัดส่วนผลกำไรที่ได้มาจากธุรกิจประกันภัยต่างประเทศ 3% แต่ผลจากการส่งเสริมการขยายธุรกิจในต่างประเทศอย่างแข็งแกร่งด้วยกลยุทธ์ควบรวมกิจการ (M&A) คาดว่าในปี 2562 สัดส่วนผลกำไรจากธุรกิจประกันภัยต่างประเทศจะเติบโตขึ้นเกือบถึง 50%


ทั้งนี้ กลุ่มโตเกียวมารีนมี 3 กลยุทธ์หลักที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ คือ 1.การกระจายธุรกิจ โดยคาดว่าจะเพิ่มสัดส่วนผลกำไรจากธุรกิจประกันภัยต่างประเทศที่เป็นตลาดเกิดใหม่เป็น 20% ดังจะเห็นได้จาก การประกาศเรื่องการซื้อบริษัทประกันวินาศภัยของไทยและอินโดนีเซียจาก Insurance Australia Group หรือ IAG เมื่อปีที่แล้ว น่าจะทำให้ได้เห็นถึงความคาดหวังและพันธสัญญาอย่างหนักแน่นของกลุ่มโตเกียวมารีนที่มีต่อภูมิภาคเอเชีย


2.การปฏิรูปโครงสร้างธุรกิจโดยนำเทคโนโลยีมาใช้ โดยได้ก่อตั้งห้องปฏิบัติการโตเกียวมารีน อินโนเวชั่น แล็ป 3 แห่งคือ ที่โตเกียว, ซิลิคอนวัลเล่ย์, และสิงคโปร์ และการลงทุนร่วมกับธุรกิจ Start up ระดับสากล และ 3.การสร้างความแข็งแกร่งในการบริหารระดับกลุ่ม ที่เราจะแสดงศักยภาพจากการรวมกลุ่ม ผ่านองค์ประกอบอย่าง Core identity หรือการสร้างพื้นฐานการบริหารจัดการระดับสากล โดยทั้ง 3 กลยุทธ์ดังกล่าวนี้ จะทำให้โตเกียวมารีนเติบโตตามเป้าหมายที่คาดไว้


นายซาลูน ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โตเกียวมารีน เอเชีย กล่าวว่า ทางกลุ่มโตเกียวมารีนเห็นโอกาสอันยิ่งใหญ่ในตลาดประกันชีวิตไทย และเชื่อว่าจะสามารถใช้ประโยชน์จากความรู้และทักษะที่ได้สั่งสมมาจากการทำธุรกิจในญี่ปุ่น และประเทศอื่นๆ เพื่อเอาชนะความท้าทายของสังคมผู้สูงอายุที่เกิดขึ้น และขอย้ำว่าไทยถูกวางให้เป็นหนึ่งในตลาดที่มีความสำคัญเป็นอันดับ 1 ของโตเกียวมารีนกรุ๊ป และจะทำทุกวิถีทางในการสนับสนุนการเติบโตของ โตเกียวมารีนประกันชีวิตไทย


ด้านนายชิน ทานิโมโต กรรมการผู้จัดการ บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) กล่าวว่า ในปี 2562 บริษัทตั้งเป้าหมาย เบี้ยรับรวมที่ 7,471 ล้านบาท เติบโต 11% แบ่งเป็นเบี้ยรับปีแรก 1,700 ล้านบาท และเบี้ยรับปีต่ออายุ 5,771 บาท และจนถึงเดือน พ.ค.ที่ผ่านมา บริษัทมีทำเบี้ยรับรวมได้แล้ว 3,013 ล้านบาท เติบโต 40% เมื่อเทียบกับพ.ค.2561


สำหรับผลประกอบการบริษัทปี 2561 มีเบี้ยรับรวม 6,708 ล้านบาท แบ่งเป็น เบี้ยรับปีแรก 1,596 ล้านบาท และเบี้ยรับปีต่ออายุ 5,113 ล้านบาท บรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ โดยมีอัตราการเติบโตของเบี้ยรับรวม 9% เมื่อเทียบกับปี 2560 โดยมีสัดส่วนการขายหลักมาจากช่องทางการขายผ่านตัวแทนประกันชีวิต ประกันกลุ่ม และช่องทางอื่นๆ ตามลำดับ


“กลยุทธ์ในการบริหารของเราที่เป็นแกนหลัก คือ “การส่งเสริมการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง” และ “การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรอย่างเข้มแข็ง” ซึ่งในปี 2562 นี้ เรากำหนดให้เป็นปีแห่งการเติบโต โดยมี 3 แกนหลักของกลยุทธ์ ที่จะส่งเสริมการเติบโตนี้คือ 1. เพิ่มความแข็งแกร่งของช่องทางการขายปัจจุบันโดยเฉพาะในช่องทางตัวแทน ซึ่งต้องขอบคุณคุณสมโพชน์ เป็นอย่างมากที่สามารถดูแลช่องทางการขายนี้ให้เติบโตต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานาน 2. เพิ่มความหลากหลายของช่องทางการขาย และ

3. สร้างปฏิบัติการที่เป็นเลิศโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยร่วมมือกับ Digital Lab ที่ตั้งอยู่ในหลายภูมิภาคโดยเฉพาะสิงค์โปร์ตามที่คุณซาลูนได้กล่าวไว้ เพื่อนำเทคโลยีมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการอำนวยความสะดวกรวดเร็วให้กับลูกค้าในไทย” นายชิน กล่าว


นายสมโพชน์ เกียรติไกรวัล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) เผยผลประกอบการช่องทางตัวแทนจนถึงเดือน พ.ค.ที่ผ่านมาว่า มีเบี้ยประกันภัยรับปีแรก 752 ล้านบาทเติบโต 182% และเบี้ยรับปีต่ออายุ 1,178 ล้านบาท รวมเบี้ยรับรวม 1,930 ล้านบาท เติบโต 47% โดยในปี 2562 ตั้งเป้าหมายเบี้ยรับปีแรก 1,250 ล้านบาท และเบี้ยรับปีต่อ 4,113 ล้านบาท เบี้ยประกันภัยรับรวม 5,363 ล้านบาท และเพิ่มจำนวนตัวแทนเป็น 4,300 คน


+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook