+66847000180

  • Facebook

©2019 by Wealth Plus Today.

‘โอสถสภา’ เปิดโรงงานขวดแก้วแห่งใหม่


นายเพชร โอสถานุเคราะห์ ประธานคณะกรรมการบริหาร (กลาง) นายธนา ไชยประสิทธิ์ รองประธานคณะกรรมการบริหาร (ที่ 2 จากซ้าย) นายประธาน ไชยประสิทธิ์ รองประธานคณะกรรมการบริหาร (ที่ 4 จากซ้าย) พร้อมคณะผู้บริหารบริษัท โอสถสภา หรือ OSP ร่วมเปิดโรงงานผลิตขวดแก้วของบริษัท สยามกลาสอยุธยา ในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ โดยโรงงานแห่งนี้เป็นฐานผลิตขวดแก้วแห่งใหม่ของโอสถสภา เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตรองรับความต้องการของตลาด ควบคุมด้วยเทคโนโลยีระดับโลก ช่วยลดต้นทุน เพิ่มศักยภาพการผลิต และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม