+66847000180

  • Facebook

©2019 by Wealth Plus Today.

ไทยประกันชีวิตมอบเสื้อกันฝนให้เทศกิจสำนักงานเขตวัฒนานายพัลลภ เงินเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงาน สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต มอบเสื้อกันฝนสะท้อนแสง จำนวน 24 ชุดให้แก่นายฐาปกิต สิงห์มณี เจ้าพนักงานเทศกิจ หัวหน้าฝ่าย ฝ่ายเทศกิจสำนักงานเขตวัฒนา สำหรับมอบให้เจ้าหน้าที่เทศกิจสวมใส่ขณะปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันอุบัติภัยต่างๆ ณ อาคารไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่

14 views