• Chatchai

ไทยประกันชีวิต ร่วมยินดีตัวแทนคุณภาพดีเด่น 10 ปี


นายอภิรักษ์ ไทพัฒนกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยประกันชีวิต พร้อมผู้บริหารระดับสูง ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้จัดการภาคอาวุโส นางสาวอมรรัตน์ เวียงคำ และ ผู้บริหารภาคอาวุโส นางสาวปรียาภรณ์ มังคลาภิวัฒน์ ที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณ “ตัวแทนคุณภาพดีเด่น 10 ปี” ในพิธีมอบรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ หรือ TNQA ครั้งที่ 36 ประจำปี 2562

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook