• Chatchai

ไทยประกันชีวิต ส่งมอบความสุข มองโลกใส แม้วัยสูง ครั้งที่ 5น.ส.ภาสินี ปรีชาธนาพล ผู้อำนวยการฝ่าย บริษัท ไทยประกันชีวิต (ที่ 3 จากซ้าย) มอบแว่นตากันแสงแดด จำนวน 600 อัน พร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม รวมมูลค่า 1 แสนบาท จากโครงการ “มองโลกใส แม้วัยสูง” กับไทยประกันชีวิต จิตอาสา ครั้งที่ 5 แก่พญ.โศรยา ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ สำหรับผู้สูงวัยที่ได้รับการผ่าตัดในโครงการผ่าตัดต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า-น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์

TMSTH Ads-01.jpg
Banner เว็บไซต์ wealthplustoday ขนาด 250

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook