ยอดจอดหุ้นกู้ 'ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)' แตะ 8,000 ล้านบาท เกินกว่า 3 เท่า

อัพเดตเมื่อ: 25 พ.ค. 2019

น.ส.ยวี่ถี จ้าว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทได้เสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวครั้งแรกของบริษัทในปีนี้ มูลค่ารวม 8,000ล้านบาท ภายใต้โครงการออกหุ้นกู้ (Medium-Term Note Program) โดยเป็นการออกหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิไม่มีประกันมูลค่ารวมสูงที่สุดของบริษัท การเสนอขายครั้งนี้ถือว่าบริษัทประสบความสำเร็จอย่างสูง ได้รับผลตอบรับจากผู้ลงทุนมากเป็นประวัติการณ์ มีผู้ลงทุนจากหลากหลายสถาบันให้ความสนใจแสดงความจำนงในการลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทเป็นจำนวนเกินกว่า 3 เท่า ของมูลค่าหุ้นกู้ที่บริษัทต้องการเสนอขาย
ทำให้ทางบริษัทได้ใช้ส่วนสำรองเพิ่มเติมเพื่อรองรับความต้องการของผู้ลงทุนในครั้งนี้  และผลจากการระดมทุนในครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า ผู้ลงทุนมีความเชื่อมั่นต่อศักยภาพ ธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นอย่างดี


สำหรับหุ้นกู้ชุดใหม่นี้ เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนสถาบัน มีจำนวนทั้งสิ้น 2 ชุดประกอบด้วย หุ้นกู้อายุ 2 ปี 4 เดือน อัตราดอกเบี้ย 2.34% จำนวน 3,000 ล้านบาท และหุ้นกู้อายุ 3 ปี 4เดือน อัตราดอกเบี้ย 2.47% จำนวน 5,000 ล้านบาท


โดยหุ้นกู้ทั้ง 2 ชุด ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ “AAA(tha)” จากบริษัท ฟิทช์เรทติ้งส์(ประเทศไทย) จำกัด กำหนดการจองซื้อหุ้นกู้ในวันที่ 21 – 22 พฤษภาคม พ.ศ.2562 และจัดออกหุ้นกู้ในวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2562 โดยมีธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้


ทั้งนี้ บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ ชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 และส่วนที่เหลือจะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการของบริษัท


#wealthplustoday

#ไอซีบีซี

#หุ้นกู้

#ICBC

  • Facebook

+66847000180

©2019-2020 by Wealth Plus Today.