ไอแอม แนะแก้หนี้ภาคประชาชน

บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด (ไอแอม) จัดบรรยายพิเศษ โดย นายธงรบ ด่านอำไพ ผู้จัดการบริษัท ฯ ในหัวข้อ “การแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชน” ณ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ถือเป็นการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ขององค์กร ภายใต้แนวคิด Business Turnaround ในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน โดยได้บรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์


รวมทั้งได้ ออกบูธประชาสัมพันธ์และแนะนำทรัพย์สินรอการขายซึ่งมีอยู่กว่า 20 รายการ อาทิ บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ หรือที่ดินเปล่า ฯลฯ ในพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีทีมงาน NPA แนะนำให้กับผู้ร่วมฟังบรรยาย ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก


60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228