• noptanitc

มาแล้วกองทุนพยุงหุ้น!!


กองทุนไทยสร้างโอกาส ได้ถูกหยิบมาปัดฝุ่นขึ้นอีกครั้งหลังจากดัชนีตลาดหลักทรัพย์ได้ดิ่งแรง

เกิน 25% นับจากต้นปี


ดิ่งจนต้องใช้มาตรการหยุดพักการซื้อขาย

ในช่วงของการแถลงด่วน 12.30 น ของ ดร.ภากร ปีตธวัชชัย ยอมรับว่า ได้มีการหารือถึงการจัดตั้งกองทุนไทยสร้างโอกาส ขึ้นมาพยุตลาดหุ้น

ทั้งนี้ กองทุนพยุงหุ้นกับประวัติศาสตร์ตลาดหุ้นไทยนั้น เกิดขึ้นมาก่อนแล้วในช่วงที่ดัชนีหุ้นไทยตกต่ำสุด ประมาณ 300 จุดกว่า ในช่วงปี 2545 !!!


กองทุนพยงหุ้นได้ห่างหายไป ไม่มีการพูดถึงอีกเลย หลังจาก มีการผลักดันให้มีการจัดตั้งกองทุนรวมหุ้นระยะยาว(LTF) ขึ้นมา ซึ่ง LTF คือเครื่องมือค่ำยันที่ดีมากของตลาดหุ้นไทย พาเราผ่านพ้นวิกฤตต่างๆมาได้ แม้ดัชนีจะดิ่งลึกลงไปเพียงใด ก็จะมีเงินเข้ามารอซื้อ ซึ่งนั้นก็ถือเงิน LTF

พลันที่ปี 2563 กองทุน LTF หมดอายุลง

หุ้นไทยหมดสภาพ โควิด 19 ทำลายล้างรุนแรง !!!ดัชนีลงลึกทุกวัน

ทุกสายตานักลงทุนได้แต่จ้องตาปริบๆ อยากซื้อไหม ... อยากแต่กลัว ลงอีก รอ

มาถึงตอนนี้


ชัดเจน กระทรวงคลัง นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้กระทรวงการคลัง และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เร่งศึกษาจัดตั้งกองทุนสร้างเสถียรภาพตลาดทุน หรือ กองทุนพยุงหุ้น ออกมาเร่งด่วนเพราะสถานการณ์เศรษฐกิจไม่ปกติอย่างรุนแรง หลังจากการแพร่ระบาดโควิด-19 จนล่าสุดสหรัฐฯ มีคำสั่งห้ามยุโรปเดินทางเข้า ซึ่งส่งผลกระทบมาก และส่งผลต่อเศรษฐกิจและตลาดหุ้นทั่วโลก รวมถึงไทยด้วย


“หุ้นไทยยังพื้นฐานดีมาก แต่เมื่อโลกเกิดตื่นตระหนกจนหุ้นตกหนัก รัฐบาลก็จำเป็นต้องดูแลซึ่งให้ผู้เกี่ยวข้อง โดยมอบให้ปลัดกระทรวงการคลังไปดูอยู่ ซึ่งคาดว่าอีกไม่กี่วันน่าจะจบ ในอดีตไทยเคยมีกองทุนวายุภักษ์เข้าไปช่วยพยุงหุ้นแล้ว แต่รอบนี้อาจต้องใช้กลไกอื่นที่ซับซ้อนมากกว่านั้น ส่วนเงินที่จะใช้นั้นมีอยู่แล้วแต่จะเป็นเท่าไรต้องขอดูความเหมาะสมก่อน ซึ่งปกติการตั้งกองทุนลักษณะนี้ ระยะยาวจะมีกำไร และยังทำให้ตลาดทุนเกิดความมั่นใจ” นายสมคิด กล่าว


สำหรับประวัติศาสตร์ตลาดหุ้นไทย เราเคยมีกองทุนไทยสร้างโอกาสมาแล้วเมื่อ ปี 2545 หรือเมื่อ 18 ปีก่อน


กองทุนเปิดไทยสร้างโอกาส ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 ก.พ. ปี 2545 สืบเนื่องจากแผนแม่บทการพัฒนาตลาดทุนไทย ที่ได้กำหนดมาตรการเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้ตลาดทุนไทยด้วยการส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกองทุนขึ้น โดยมีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้ร่วมลงทุนหลักของกองทุน เพื่อนำเงินมาลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อยู่แล้ว และในหลักทรัพย์ที่จะเข้าจดทะเบียนทั้งบริษัททั่วไปและรัฐวิสาหกิจที่มีการแปรรูป เพื่อที่จะช่วยสร้างความมั่นใจแก่ผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ได้


กองทุนดังกล่าวจะไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนในช่วง 3 ปีแรก และจะจ่ายเงินปันผลตามมติของที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน


กองทุนเปิดไทยสร้างโอกาสประกอบด้วยผู้ร่วมทุนหลักจำนวน 12 ราย ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ บมจ. ผลิตไฟฟ้า บมจ. นำสินประกันภัย บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารศรีนคร จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด เป็นบริษัทจัดการ มีธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ และกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเป็นที่ปรึกษากองทุน


60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228