สมาคมประกันชีวิตไทยร่วมประชุม 45Th AEAN Insurance Council Meetingนางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย (ที่ 2 จากซ้าย) นำคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ นายสุทธิ รจิตรังสรรค์ เหรัญญิก (ที่ 3 จากซ้าย) และ นายพิชา สิริโยธิน ผู้อำนวยการบริหารสมาคม (ซ้าย) เข้าร่วมประชุม ASEAN Insurance Council Meeting ครั้งที่ 45 ในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจประกันภัยในกลุ่มประเทศอาเซียน พร้อมมุ่งสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมประกันภัยต่อไปในอนาคต ซึ่งการประชุม ASEAN Insurance Council Meeting นี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ได้จัดขึ้น ณ โรงแรม Horizon Lake View Resort กรุงเนปิดอว์ ประเทศเมียนมาร์ ระหว่างวันที่ 25 - 29 พฤศจิกายน 2562

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228