• noptanitc

7UPรุกธุรกิจสุขภาพ
7UP ลงทุน 10.8 ลบ.ซื้อธุรกิจนำเข้า-จำหน่ายอาหารเสริม เครื่องสำอาง พร้อม

บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ 7UP แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า ที่ประชุมคณะกรรมการอนุมัติ ให้บริษัท บียอนด์ เฮลท์ แคร์ (BHC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เข้าลงทุนในบริษัท ออสเวลไลฟ์ จำกัด (AWL) โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 107,999 หุ้นในราคาหุ้นละ 100 บาท คิดเป็นมูลค่า 10,799,900 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27 ของทุนจดทะเบียนภายหลังการเพิ่มทุนของ AWL โดยภายหลังการเข้าถือหุ้นจะมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการและอำนาจกรรมการ ทำให้ BHC มีอำนาจควบคุม ส่งผลให้ AWL ถือเป็นบริษัทย่อย

  สำหรับ บริษัท ออสเวลไลฟ์ จำกัด ดำเนินธุรกิจนำเข้า และจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เครื่องสำอาง ซึ่งบริษัทคาดการณ์ว่าธุรกิจอาหารเสริมสุขภาพกำลังเป็นที่ได้รับความสนใจและมีแนวโน้มการเติบโตเป็นอย่างมาก การเข้าลงทุนในธุรกิจอาหารเสริมสุขภาพจึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะสร้างรายได้ให้แก่บริษัทในอนาคต

  

นายสิทธิชัย กฤชวิวรรธน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 7UP เปิดเผยว่า นับตั้งแต่ปลายปี 2561 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้มองหาโอกาสการลงทุนและได้ทยอยเข้าลงทุนในกลุ่มธุรกิจที่มีโอกาสการเติบโตสูงในอนาคต และล่าสุดคณะกรรมการมีมติให้เข้าลงทุนในธุรกิจความงามและเกมส์ เมื่อรวมกับธุรกิจเดิมที่มีอยู่ ส่งผลให้มีเงินลงทุนครอบคลุมใน 7 กลุ่มธุรกิจสำคัญ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายที่ได้วางไว้


" ผลประกอบการของบริษัทฯในงวดปี 2562 นี้ พลิกมีกำไรเป็นปีแรกในรอบ 5 ปี จากนี้ไปจะเห็นภาพผลประกอบการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าอีก 2 ปีข้างหน้า หรือในปี 2564 แต่ละธุรกิจเติบโตสูงและมีขนาดใหญ่มากพอ มีแผนจะนำ บริษัทฯย่อยที่มีศักยภาพเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์(Spin-off) และ 7UP เอง จะกลายเป็นโฮลดิ้ง คอมพานี ” นายสิทธิชัย กล่าว


อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ 7UP ได้ขายเอ็มลิ้งค์ช็อปให้กับ ยุรนันท์ ภมรมนตรี วงเงิน 60 ล้านบาท


60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228