• noptanitc

7UPขายทรัพย์ให้ แซม ยุรนันท์


 7UP รับทรัพย์ 60 ล้านบาท จากการขายหุ้นสัดส่วน 60% ใน “เอ็มลิ้งค์ ช็อป” ให้ “แซม ยุรนันท์ ภมรมนตรี” เพื่อนำเงินไปใช้ขยายโครงการใหม่ พร้อมเปิดแผนใช้เงิน 27.5 ล้านบาท ทุ่มลงทุนในเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน Cooling Tower ผ่านการลงทุนบริษัทย่อย FER EN มั่นใจได้รับความสนใจจากภาครัฐและเอกชน เพราะเป็นเครื่องมือช่วยบริหารจัดการต้นทุนกิจการ

  นายสิทธิชัย กฤชวิวรรธน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ 7UP เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 มีมติอนุมัติให้ขายหุ้นใน บริษัท เอ็มลิ้งค์ ช็อป จำกัด หรือ M-LINK ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จำนวน 60,000 หุ้น สัดส่วน 60% ของทุนจดทะเบียน คิดเป็นมูลค่า 60 ล้านบาท ให้กับนายยุรนันท์ ภมรมนตรี

  สำหรับวัตถุประสงค์หลักของการขายหุ้นในครั้งนี้ เพื่อจะนำเงินที่ได้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ และเงินลงทุนในโครงการใหม่ตามแผนการขยายธุรกิจ เสริมสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัทฯ ภายหลังการขายหุ้นดังกล่าวจะทำให้บริษัทฯ ถือหุ้นใน M-LINKในสัดส่วน 35% จากเดิมถือหุ้นในสัดส่วน 95% และจะทำให้ M-LINK กลายเป็นบริษัทร่วมของ 7UP

  ปัจจุบัน M-LINK ดำเนินธุรกิจจำหน่ายเครื่องโทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์ให้บริการธุรกิจแฟรนไชส์ และในอนาคตผู้ซื้อมีแนวทางการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟแวร์ ที่รองรับการแสดงผลบนอุปกรณ์มือถือและคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะVirtual Reality(VR) และธุรกิจเกี่ยวกับการออกแบบวางระบบ Hydro turbine

  พร้อมกันนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เข้าลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน โครงการติดตั้งระบบระบายความร้อน Cooling Tower โดยลงทุนผ่าน บริษัท เฟอร์รั่ม เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด หรือ FER EN ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เฟอร์รั่ม แคปปิตอล จำกัด หรือ FER CAP ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน 99.99%

  ทั้งนี้ FER EN จะเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 24,999 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 100 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่า 2.5 ล้านบาท ใ

นบริษัท เอ็นเนอร์ยี่ รีโวลูชั่น จำกัด หรือ ERV ซึ่งดำเนินธุรกิจเทคโนโลยีประหยัดพลังงานเกี่ยวกับระบบระบายความร้อน ภายหลังการซื้อหุ้นดังกล่าวจะทำให้7UP เข้าถือหุ้นในสัดส่วน 50% มีอำนาจในการควบคุม และส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการ 2 คน คือ นายสิทธิชัย กฤชวิวรรธน์ และนายธราธิป ธาราธรรมรัตน์

  “ERV มีแผนจะลงทุนในโครงการติดตั้งระบบระบายความร้อน Cooling Tower ในภาคอุตสาหกรรม มูลค่าโครงการรวม 50 ล้านบาท ดังนั้นทางกลุ่มบริษัทฯ จะเข้าร่วมลงทุน 25 ล้านบาท ตามสัดส่วนการถือหุ้น รวมเป็นเงินที่ทาง FER EN ใช้เพื่อเข้าลงทุนในครั้งนี้ 27.5 ล้านบาท ซึ่งแหล่งเงินจะมาจากเงินทุนหมุนเวียน” นายสิทธิชัยกล่าว

  บริษัทฯ เล็งเห็นประโยชน์ในการขยายและพัฒนาต่อยอดธุรกิจด้านพลังงานและประโยชน์ระยะยาวในการเข้าร่วมทุนในครั้งนี้ เนื่องจาก ERVเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีประหยัดพลังงานเกี่ยวกับระบบระบายความร้อนCooling Tower และคาดการณ์ว่าเทคโนโลยีประหยัดพลังงานได้รับความสนใจจากภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอุตสาหกรรม เพราะจะเป็นตัวแปรสำคัญในการบริหารจัดการต้นทุนของกิจการ


7UP

กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจ ได้แก่ 1.) ธุรกิจตัวแทนนายหน้าในการจัดจำหน่าย แก๊ส LPG 2.) ธุรกิจพลังงานทดแทน/พลังงานทางเลือก 3.) ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม และ Internet of Things (IoT) และ 4.) ธุรกิจสาธารณูปโภค


60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228