• noptanitc

7UPเปิดโรดแมปธุรกิจหนุนเทิร์นอะราว

7UP เปิดโรดแมป ธุรกิจหนุนบริษัทมีรายได้เข้ามาทุกวัน อนาคตศึกษาเรื่องการโฮลดิ้งคัมพานีหลัง กว่า 2 ปี ใช้เงินเกิน 500 ล้านเข้าซื้อธุรกิจ


การเข้ามาพลิกฟื้นธุรกิจของ บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์(7UP)ของกลุ่มผู้ถือหุ้นและทีมบริหารชุดใหม่ ต้องบอกว่าไม่ได้มาเล่นๆเหมือนกับที่ผ่านมา

แต่รอบนี้จริงจัง และคาดหวังให้บริษัทกลับมามีกำไรอย่างต่อเรื่อง และมีรายได้เข้ามาทุกวัน และนี้คือ เหตุผล ที่บริษัทตัดสินใจในการใช้ชื่อ 7UP คือมีเงินสดเข้ามาในกิจการทุกวัน


นอกจากนี้หากได้เข้าไปเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่ คือ อาคารมหาชล ซึ่งจะเป็นที่ตั้งของบริษัทในเครือทั้งหมดที่บริษัทได้เข้าไปซื้อและถือหุ้นมา ซึ่ง ในแต่ละชั้นก็จะมีห้องประชุม ใช้ชื่อ แม่น้ำมาตั้ง

" ปิง วัง ยม น่าน เจ้าพระยา " แม่น้ำสาขา เมื่อไหลมารวมกัน คือ เจ้าพระยา ที่ใช้หล่อเลี้ยงชีวิตนั้นเอง


สิทธิชัย กฤชวิวรรธน์

7UP เช่นกัน ออกแบบโมเดลธุรกิจ ด้วยการซื้อกิจการและเข้าถือหุ้น

- ปี 2559 เข้าซื้อโครงการโรงไฟฟ้า พระแสงกรีน พาวเวอร์

- ปี2560 ซื้อและถือหุ้นในบริษัทสตาร์แก๊ส ซึ่งดำเนินธุรกิจ ตัวแทนนายหน้า ในโครงการจำหน่ายแก๊สLPGและน้ำมัน

-ปี2561 ซื้อบริษัทแซม วอร์เตอร์ซัพพลาย ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำโครงการบำบัดน้ำเพื่อการเลี้ยงกุ้งให้แก่ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์(CPF)

ซื้อบริษัทอินฟอร์เมาติกซ์พลัส ซึ่งดำเนินการติดกล้องCCTVและงานสื่อสาร IoT

-ปี 2562 เข้าซื้อบริษัทยูนิเวอร์แซล เวสต์ แมแนจเม้นท์ ซึ่งทำโครงการกำจัดกากอุตสาหกรรม

เข้าลงทุนบริษัท อีโค เอ็นเนอร์ยี่กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น ซึ่งทำโครงการโรงไฟฟ้าประชารัฐชีวมวลในภาคใต้

- ล่าสุดเข้าซื้อหุ้นซีฮอร์ส เฟอรี่ ซึ่งจะดำเนินธุรกิจบริการขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร ชายฝั่งตะวันออกกับภาคกลางตอนล่างและภาคใต้

อนาคตกำลังจะทำโครงการจำกัดของเสียปรอทแท่นหลุมผลิตในอ่าวไทย ตามใอนุญาตโรงงานหมายเลข 106

"นี้คือโมเดลธุรกิจที่จะทำให้ 7UP "มีผลดำเนินงานที่เติบโตในอนาคตและอาจศึกษาเรื่องการเป็นโฮลดิ้งคัมปานี


" สิทธิชัย กฤชวิวรรธน์ " ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาบริษัทได้ใช้เงินในการเข้าไปถือหุ้นในกิจการต่างๆ ข้างต้นประมาณ 500-600 ล้านบาท ซึง่ในการเข้าไปแม้บางกิจการไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่แตาเรามีอำนาจในการบริหารจัดการและอนาคตหากมีโอกาสก็จะดูธุรกิจที่จะเข้ามาเติบเต็มให้กิจการเติบโตอย่างมั่นคง และหวังว่าในปี 2565 บริษัทจะมีรายได้ 4,300 ล้านบาท จากปัจจุบันที่สิ้นปี 2562 คาดว่ารายได้จะอยู่ที่ 1,400 ล้านบาท


" หลังจากผู้ถือหุ้นชุดใหม่ ทีมบริหารชุดใหม่ เข้ามาจะเห็นว่า 7UP มีพัฒนาการเชิงบวกมาตลอด เช่นปี 2559มีรายได้ 360 ล้านบาท เพิ่มเป็น 626 ล้านบาทในปี2560 และ791 ล้านบาทในปี2561

ส่วน ครึ่งแรกปี 2562 มีรายได้ 525.30 ล้านบาท และครึ่งปีแรกของปี 2562 ถือเป็นครั้งแรกที่พลิกกลับมามีกำไรสุทธิ 26.25 ล้านบาท จากที่ขาดทุนมาต่อเนื่อง และด้วยโมเดล

ธุรกิจที่วางไว้บริษัทคาดว่าในปี 2563 จะขอผู้ถือหุ้นล้างขาดทุนสะสมที่มีอยู่ 1,000 ล้านบาทให้หมดเพื่อจะกลับมาจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ในผลดำเนินงานปี 2563 "


สำหรับความมั่นใจต่อผลดำเนินงานที่จะเกิดขึ้นเพราะจะเห็นว่า ธุรกิจหลักๆที่บริษัทดำเนินการ ถือว่ามีอนาคตและแนวโน้ม

- บริษัท ซีฮอร์ส เฟอรี่ ที่ได้เข้าซื้อหุ้นและใส่เงินลงทุน ซึ่งบริษัทนี้มีแผนจะเพิ่มทุนจาก4ล้านบาทเป็น 100 ล้านบาท เพื่อนำเงินไปซื้อเรือเข้ามาให้บริการ ซึ่งเรือลำแรกน่าจะให้บริการได้ต้นปีหน้า ซึ่งขณะนี้บริษัทโบไห่ของจีนซึ่งขายเรือให้กับบริษัท


ทั้งหมด 5ลำที่จะทยอยเข้ามาครบในปี 2564 ซึ่งถ้าหากให้บริการครบต่อลำคาดว่าจะสร้างรายได้ประมาณ 900 ล้านบาท ถ้าครบก็ถือ 4,500 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้มีลูกค้ารายใหญ่ให้ขนสินค้าให้แล้ว


"การเพิ่มทุนของ ซีฮอร์ส นอกจากบริษัทแล้ว ทางโบไห่ของจีนก็จะเข้ามาร่วมถือหุ้นด้วย และจะมีบริษัทจดทะเบียน(บจ)ในตลาดหลักทรัพย์2แห่งเข้ามาถือหุ้นด้วย โดยท่าเรือที่บริษัทจะใช้ จะเป้นของนามยงเทอร์มินัล ท่า A5 ซึ่งสามารถรองรับได้ และระยะแรกจะให้บริการขนสินค้าเป็นหลักแต่อนาคตจะมีผู้โดยสารด้วยซึ่งบริษัทจะทำเรื่องคู่ขนานกันไป เพื่อให่ได้ใบอนุญาตเรือโดยสาร "


"การเปิดเส้นทางเรือเส้นนี้ถือว่าสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่จะลดความแออัดของถนนเส้นพระราม 2 และในการขนส่งจะมีต้นทุนที่ดีกว่าทางบกและการออกไปซื้อเรือในช่วงบาทแข็งก็จะทำให้บริษัทได้เรือ

ที่มีต้นทุนที่ถูกลงมาใช้และให้บริการด้วย " ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าว


ยังไม่จบนะ รอตอนถัดไป ธุรกิจจำกัดขยะ


60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228