• noptanitc

เลขาธิการ คปภ.เป็นประธานมอบทุน

เลขาธิการ คปภ. เป็นประธานในพิธีมอบทุนและรางวัลการศึกษา ประจำปี 2563

ให้แก่นิสิต นักศึกษา สาขาการประกันภัยและสาขาประกันชีวิต

พร้อมแนะบุคลากรประกันชีวิตต้องพัฒนาศักยภาพ คิดนอกกรอบ พร้อมเร่งปรับตัวเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรมประกันภัยที่จะเป็นไปอย่างก้าวกระโดด
ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.)เป็นประธานในพิธีมอบทุนและรางวัลการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ให้แก่ นิสิต นักศึกษา จำนวน 64 คนจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ที่จัดโดยสมาคมประกันชีวิตไทย เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพมหานคร

โดยได้กล่าวแสดงความยินดีกับนิสิต นักศึกษาทุกท่านที่ได้รับทุนและรางวัลการศึกษา ทั้ง 64 คน ว่า ดีใจอย่างยิ่งที่ปัจจุบันสถาบันศึกษาของไทยได้เปิดการเรียนสอนสาขาวิชาการประกันภัยเพิ่มขึ้น นับเป็นนิมิตหมายที่ดีต่อวงการธุรกิจและภาพรวมของระบบประกันภัย บุคลากรด้านประกันชีวิตที่มีคุณภาพถือเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งของธุรกิจประกันชีวิต


อย่าไรก็ตามอนาคตอุตสาหกรรมประกันภัยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างก้าวกระโดด ทำให้มุมมองเรื่องการประกันภัย ผลิตภัณฑ์ประกันภัยและความเสี่ยงด้านต่าง ๆเปลี่ยนแปลงไป ก่อให้เกิดการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้นดังนั้น บางครั้งอาจต้องคิดนอกกรอบและเร่งปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมต่อความต้องการของประชาชนผู้บริโภค และความต้องการทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ

นิสิต นักศึกษาในวันนี้จะกลายเป็นบุคลากรในอนาคตของธุรกิจประกันชีวิต ที่จะต้องพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานใหม่ โดยเปลี่ยนบทบาทจากผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้ควบคุมและพัฒนาระบบงานอย่างมีคุณภาพ เน้นการสร้างความมั่นคงปลอดภัยจากอาชญากรรมทางไซเบอร์และลดความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะตามมาในอนาคต ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคได้รับการบริการและผลิตภัณฑ์

ประกันชีวิตที่เหมาะสม ส่งผลให้ธุรกิจประกันชีวิตมีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ


“ผมขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับทุนและรางวัลการศึกษาและขอให้มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองเพราะการศึกษาจะถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการนำพาไปสู่ความสำเร็จในอนาคต และขอขอบคุณสถาบันการศึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ Oriental Life Insurance Cultural Development Center (OLICD Center) จากประเทศญี่ปุ่น สถาบันประกันภัยไทยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาคมประกันชีวิตไทย ที่เห็นความสำคัญการเรียนการสอนและการพัฒนาด้านการประกันภัย รวมถึงสนับสนุนและสร้างบุคลากรด้านการประกันชีวิตที่มีคุณภาพ ซึ่งจะสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่อุตสาหกรรมประกันภัยและประเทศชาติต่อไป” เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228