• Chatchai

ซี.พี. กัมพูชา ตอบแทนชุมชนและสังคม ส่งมอบห้องน้ำสะอาด เพื่อสุขอนามัยที่ดีแก่น้องๆ

นายซึม เซอ หัวหน้าสำนักงานศึกษาธิการอำเภอ เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องน้ำสะอาดให้แก่โรงเรียนอองตาเปรียะ ในโครงการ "บอนตบตึก อนามัย เดิมบัย ปะโอนปะโอน" หรือ "ห้องน้ำสะอาดเพื่อน้องๆ" โดยมี นายดำเนิน เล่งระบำ รองกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจสุกร และนายนวล สุพอล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.พี. กัมพูชา พร้อมด้วยผู้บริหารและเพื่อนพนักงาน ร่วมส่งมอบห้องน้ำ พร้อมจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่น้องๆ นักเรียน


ทั้งนี้ นายดุก วุฒี ผู้อำนวยการโรงเรียนอองตาเปรียะ ได้กล่าวขอบคุณ และมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ ซี.พี. กัมพูชา ที่ให้ความสำคัญด้านสุขอนามัยที่ดีแก่นักเรียนและปลูกฝังค่านิยมด้านการรักษาความสะอาดให้แก่คนในชุมชน ณ โรงเรียนอองตาเปรียะ จ.กำปงสปือ ประเทศกัมพูชา

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228