• Chatchai

เอไอเอ มอบเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนแก่โรงเรียนบ้านผือ จ.อุดรธานี


นางศรัณยา เทียนถาวร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เอไอเอ ประเทศไทย เป็นตัวแทนมอบเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน จำนวน 20 เครื่อง ให้แก่โรงเรียนบ้านบ้านผือ อ. กุมภวาปี จ. อุดรธานี โดยมีนางเฉลิมพร ชื่นจอหอ ครูชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับมอบ


ทั้งนี้ เอไอเอ ประเทศไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา ซึ่งถือเป็นพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมสังคมไทยให้แข็งแกร่งผ่านการเรียนรู้ อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนของสังคมและประเทศไทยต่อไปในอนาคต สอดคล้องตามคำมั่นสัญญาของเอไอเอ "Healthier, Longer, Better Lives – เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น"

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228