• Chatchai

CPF มั่นใจผลดำเนินงานปีนี้โตต่อเนื่อง ปี'63 เดินหน้าขยายธุรกิจในต่างประเทศเพิ่ม


นายอดิเรก ศรีประทักษ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือ ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า ในปี 2563 บริษัทฯ จะเน้นสร้างการขยายธุรกิจในต่างประเทศที่มีศักยภาพสูงสร้างการเติบโตต่อเนื่อง ขณะที่เชื่อมั่นว่า ผลดำเนินงานปี 2562 มีแนวโน้มเติบโต จากการลงทุนในประเทศและต่างประเทศอีก 17 ประเทศซึ่งมีอัตราเติบโตที่ดี


ธุรกิจอาหารยังเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค แม้ว่าภาวะกำลังซื้อในประเทศที่อ่อนตัว มองว่า ประชาชนยังจำเป็นต้องบริโภคอาหาร โดยเฉพาะอาหารที่ปลอดภัย สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ มีการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และชุมชน ส่งผลให้ผู้บริโภคให้การตอบรับสินค้าของซีพีเอฟเป็นอย่างด


"ซีพีเอฟ เป็นผู้ผลิตอาหารโปรตีนราคาไม่แพง ไม่ว่าจะเป็น ไก่ หมู กุ้ง ปลา ไข่ไก่ ล้วนเป็นอาหารพื้นฐานที่คนต้องบริโภค และที่สำคัญ การผลิตของบริษัทเป็นการผลิตแบบครบวงจร จึงเชื่อมั่นว่า ธุรกิจของบริษัทไม่ได้รับผลกระทบและสามารถเติบโตต่อเนื่อง" นายอดิเรกกล่าว


ด้านทิศทางการสร้างการเติบโตในปี 2563 ซีพีเอฟจะมุ่งสร้างการเติบโต รวมถึงขยายธุรกิจในประเทศที่มีศักยภาพ รวมทั้งใน 17 ประเทศที่บริษัทมีพื้นฐานอยู่แล้วหากมีโอกาส เช่น จีน เวียดนาม อินเดีย ฟิลิปปินส์ รัสเซีย สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นประเทศที่มีการเติบโตมาก


ทั้งนี้ การเติบโตของบริษัฯ ส่วนใหญ่มาจากการลงทุนในต่างประเทศ โดยรายได้ของบริษัทฯ กว่า 500,000 ล้านบาท นั้น กว่า 70% ของรายได้ มาจากธุรกิจลงทุนในต่างประเทศ 17 ประเทศ ที่เหลือเป็นรายได้จากการจำหน่ายในประเทศไทย 27-28% และเป็นรายได้จากการส่งออกไปต่างประเทศเพียง 5% เท่านั้น แม้ว่าการส่งออกจะได้ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาท แต่บริษัทมีการนำเข้าวัตถุดิบเข้ามาจึงถือว่ามีความสมดุลกับยอดขายจากการส่งออก


ขณะเดียวกัน นายอดิเรกยอมรับว่า ปัญหาภัยแล้งที่คาดว่าจะรุนแรงมากในปีหน้า น่าจะกระทบกับภาคการเกษตรอย่างแน่นอน เพราะน้ำเป็นปัจจัยหลักของทุกอย่าง แต่ในการผลิตปศุสัตว์ของซีพีเอฟ มีแหล่งน้ำอย่างเพียงพออยู่แล้ว ด้านราคาสินค้าที่คาดว่าวัตถุดิบจะมีราคาเพิ่มขึ้นนั้นถือว่าเป็นวงจรปกติของสินค้าเกษตร ทีอาจมีผลให้ต้นทุนของซีพีเอฟปรับขึ้นได้เล็กน้อย ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพการผลิต การบริหารต้นทุน เน้นคุณภาพและบริการ

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228