• Chatchai

คณะเยาวชน สานใจไทย สู่ใจใต้ เยี่ยมชมการผลิตอาหารฮาลาลของ CPF


นางขนิษฐา คำจันทร์แก้ว วัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย นายสรพงษ์ เบ๊ะกี ประธานคณะกรรมการอิสลาม ประจำจังหวัดสระบุรี นำคณะเยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้และครอบครัวอุปถัมป์ ตามโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 36 จำนวน 50 คน เข้าชมกระบวนการผลิตอาหารตามมาตรฐานฮาลาล ของโรงงานแปรรูปเนื้อไก่สระบุรี บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือ ซีพีเอฟ ที่มีกระบวนการผลิตที่ทันสมัย สะอาด ปลอดภัย และถูกต้องตามบัญญัติศาสนาอิสลาม เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจในการเลือกบริโภค โดยมีน.ส.นภาพร ขันทอง ผู้จัดการ ซีพีเอฟ ให้การต้อนรับ ณ โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ ซีพีเอฟ แก่งคอย จังหวัดสระบุรี

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228