ธนาคารกรุงไทย ให้บริการยืนยันตัวตนกับผู้ได้รับสิทธิ์ชิมช้อปใช้ที่สาขาเป็นกรณีพิเศษในวันเสาร์-อาทิตย์

อัปเดตเมื่อ 5 ต.ค. 2562


ธนาคารกรุงไทย เปิดให้บริการพิเศษ อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ร่วมมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ "ชิมช้อปใช้" โดยให้สาขากว่า 170 แห่งทั่วประเทศ เปิดให้บริการยืนยันตัวตนในแอปพลิเคชั่น "เป๋าตัง" เป็นกรณีพิเศษในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 5-6 ตุลาคมนี้ ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. นอกเหนือจากสาขาในห้างสรรพสินค้าอีก 259 แห่งที่เปิดให้บริการตามปกติอยู่แล้ว


ทั้งนี้ สามารถดูรายชื่อสาขาได้ที่เว็บไซต์ www.ktb.co.th60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228