• noptanitc

เอกนิติ ลาออกประธานแบงก์กรุงไทย


ธนาคารกรุงไทย(KTB)แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่านาธนาคารได้รับหนังสือแจ้งขอลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการของธนาคารจากนาย เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 13 ม.ค.2563 เป็นต้นไป

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228