• noptanitc

เอกนิติ ลาออกประธานแบงก์กรุงไทย


ธนาคารกรุงไทย(KTB)แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่านาธนาคารได้รับหนังสือแจ้งขอลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการของธนาคารจากนาย เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 13 ม.ค.2563 เป็นต้นไป